Nowa kwatera w Orlim Stawie

Na terenie Zakładu w Orlim Stawie została przekazana do eksploatacji nowa kwatera składowania odpadów wraz z jednostką kogeneracyjną, zasilaną gazem składowiskowym. Uroczyste otwarcie odbyło się 18 września br.
W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele władz 21 gmin członkowski Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.
 
Inwestycja pochłonęła 13,5 mln zł. Źródłem finansowania były środki własne Związku. Prace  budowlane trwały niemal rok. Głównym wykonawcą był Zakład Techniki Ochrony Środowiska „FOLEKO” ze Świdnicy. Jako podwykonawcy przy realizacji zadania uczestniczyli spółka proGEO z Wrocławia i firma EKOWAT.
otwarcie nowej kwatery składowiska orli staw 
W ramach projektu wykonano dokumentację projektową oraz wybudowano kwaterę nr 2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą (instalacją i zbiornikiem na odcieki wraz z przepompowniami, instalacją odprowadzania wody czystej z nieeksploatowanych sektorów, ogrodzenia terenu kwatery, drogą ppoż. piezometrami i otworem badawczym wód podziemnych), instalację odgazowującą eksploatowanej aktualnie kwatery wraz z jednostką kogeneracyjną z modułem odzysku ciepła.
 
Pojemność nowej kwatery to 1,3 mln m3 przy 7 ha powierzchni. Jej eksploatacja przewidziana jest na 40-50 lat. Jednostka kogeneracyjna zapewni wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, a w tym przypadku zawartego w gazie składowiskowym metanu. Wytworzona w ten sposób energia elektryczna i cieplna będzie wykorzystywana na potrzeby eksploatacji zakładu. Moc elektryczna generatora wynosi 250 kW, natomiast moc cieplna – 265 kW. Pozawala to pokryć energetyczne zapotrzebowanie Zakładu w ok. 70% ze źródeł energii odnawialnej. Nadwyżka energii elektrycznej będzie sprzedawana do krajowej sieci energetycznej, a ewentualne niedobory pokrywane będą zakupem energii z sieci.
 
Zalety kogeneracji to przede wszystkim efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, wpływające na poprawę stanu środowiska i zmniejszenie użycia paliw kopalnych. Zapewni ona również dodatkowe zabezpieczenie energetyczne  funkcjonowania zakładu w przypadku przerw w zasilaniu z sieci. Obydwie inwestycje wymagały przeprowadzenia pełnych długotrwałych procedur środowiskowych oraz uzyskania decyzji środowiskowych i pozwoleń budowlanych. Realizacja inwestycji wpłynie na podniesienie poziomu nowoczesności oraz ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ZUOK „Orli Staw”.
 
fot. 2 x ZUOK „Orli Staw”
 
Tagi

partner portalu

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner medialny