Nowa kwatera składowania

W Pukininie niedaleko Rawy Mazowieckiej oddano do eksploatacji kwaterę składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Ma ona pojemność 170 tys. m3 i zgodnie z szacunkami powinna wystarczyć na 15 lat deponowania w niej odpadów. Budowa kwatery stanowiła kolejny etap rozbudowy Zakładu Gospodarki Odpadami w Pukininie.
 
Oprócz kwatery zrealizowano też zbiornik przeciwpożarowy, zbiornik na wody opadowe, studnię głębinową, zbiornik dezynfekcyjny, studnię odgazowującą, drenaż wód odciekowych i przepompowni oraz rowy odwadniające.
 
W nowej kwaterze będą składowane m.in. odpady powstające w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpady posortownicze.
 
Eksploatacja tego typu obiektu przyczyni się do poprawy stanu środowiska przyrodniczego i ograniczy ilość wprowadzanych do środowiska zanieczyszczeń.
 
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu