Do przetwarzania odpadów

Nowa instalacja przetwarzania odpadów komunalnych

Instalacja przetwarzania odpadów komunalnych powstała w Lublinie. Było to możliwe dzięki 15,7 mln zł dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Inwestycja przy ul. Metalurgicznej pozwoli ograniczyć masę składowanych odpadów o 30 tys. ton rocznie – zaznaczył NFOŚiGW.

Deponowanych na składowiska odpadów komunalnych będzie mniej

Jak poinformował NFOŚiGW, w istniejącej hali uruchomiono instalację przetwarzania odpadów o wydajności 30 tys. ton rocznie. Będzie ona segregować odpady zebrane selektywnie. Wykonano roboty budowlane i instalacyjne, zamontowano linię sortowniczą i nowoczesne urządzenia. Dodatkowo zakład otrzymał ładowarkę, wózek widłowy elektryczny i kontenery. Dzięki przetwarzaniu odpadów możliwe będzie powtórne wykorzystanie surowców. Z pozostałych odpadów powstanie paliwo alternatywne (pre-RDF) w ilości szacowanej na 15,5 tys. ton rocznie. Nowy zakład to ważne centrum recyklingu w regionie. Dotychczasowe instalacje sortowania odpadów opakowaniowych były małe i oparte na sortowaniu manualnym – podał Fundusz.

Inwestycja wpłynie na realizację celów krajowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Strategii na Rzecz Tworzyw Sztucznych Unii Europejskiej. Obydwie zalecają ograniczenie masy odpadów deponowanych na składowiskach i ich powtórne wykorzystanie. Umowa o dofinansowanie została podpisana w kwietniu przez NFOŚiGW oraz spółką Ekopak w Lublinie. Środki pochodzą z programu Racjonalna gospodarka odpadami, część 2) Instalacje gospodarowania odpadami.

Instalacja przetwarzania odpadów zmniejszy negatywny wpływ na środowisko

Jak tłumaczy NFOŚiGW, nowa instalacja przetwarzania odpadów komunalnych przyczyni się do zmniejszenia negatywnego wpływu śmieci na środowisko. Ograniczenie ilości odpadów na składowiskach zmniejszy emisję gazów cieplarnianych i ułatwi kontrolowanie zanieczyszczeń. Dodatkowo, w związku z tą inwestycją, będą promowane edukacja ekologiczna i proekologiczna świadomość społeczna. Będą organizowane warsztaty i kampanie informacyjne, aby zwiększyć wiedzę mieszkańców na temat segregacji i recyklingu odpadów.

Według Funduszu, rozwój technologiczny zakładu wpłynie na lokalną gospodarkę i rynek pracy. Z kolei powstanie nowych miejsc pracy oraz możliwość współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami przyczynią się do wzrostu gospodarczego w regionie.

Inwestycja w Lublinie jest przykładem skutecznej współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym. Zaangażowanie różnych podmiotów w realizację projektu przyczynić się ma do dalszego wzrostu świadomości ekologicznej. Ma też zachęcać do podejmowania innych inicjatyw na rzecz ochrony środowiska.

Instalacja przetwarzania odpadów – przykład do naśladowania

Zdaniem NFOŚiGW, w perspektywie długoterminowej inwestycja może stać się modelem do naśladowania dla innych miast i regionów. Jeśli tylko zechcą one zainwestować w nowoczesne technologie przetwarzania odpadów. Tego rodzaju projekty są kluczowe dla osiągnięcia celów związanych z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem dodał NFOŚiGW.

Na podstawie: www.gov.pl/web/nfosigw

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Reklama

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu