Problem z odpadami

Notoryczny problem z odpadami z ogródków działkowych

Czy sytuacja na rodzinnych ogrodach działkowych w końcu zmieni się na lepsze? – pytają strażnicy miejscy z Elbląga. O co chodzi? O powtarzający się problem zaśmiecenia i spalania odpadów w okolicach ogrodów działkowych.

Tego, że nie jest to problem wyimaginowany dowodzi interwencja Straży Miejskiej w Elblągu, podjęta w minioną środę (24. kwietnia br.). Tego dnia elbląscy municypalni interweniowali w sprawie spalania odpadów pochodzących z ogrodów działkowych.

Problem z odpadami z ogródków działkowych w Elblągu

Funkcjonariusze patrolując teren miasta zauważyli w oddali duże zadymienie z okolic ul. Fromborskiej. Natychmiast udali się w tamtym kierunku, chcąc sprawdzić, co jest źródłem zadymienia. Okazało się, że na terenie jednych z rodzinnych ogrodów działkowych paliła się spora ilości odpadów. Były wśród nich gałęzie, trawa, liście, meble, worki foliowe i inne odpady pochodzące z ogrodów.

Powiadomiona została straż pożarna, która niezwłocznie przybyła na miejsce i ugasiła pożar. Zarząd danego ogrodu działkowego został zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po pożarze i innych dzikich wysypisk śmieci z terenu ogrodu.

Straż Miejska podkreśla, że w związku z często występującym problemem zaśmiecania i wypalania odpadów w okolicach ogrodów działkowych rozważa możliwość zainstalowania tam fotopułapek.

Municypalni przypominają przy okazji, że na terenie Elbląga ustanowiona jest selektywna zbiórka odpadów, w tym zielonych. Zabronione jest przy tym ich spalanie, a czyn ten zagrożony jest mandatem karnym w wysokości do 500 zł. Odpady te należy składować w workach lub pojemnikach, które następnie są odbierane i wywożone do Zakładu Utylizacji Odpadów.

Straż Miejska zwraca także uwagę, że taką samą karą zagrożone jest zanieczyszczanie i zaśmiecanie terenów ogólnodostępnych. Na terenach ogrodów działkowych we własnym zakresie należy ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów zielonych poprzez zastosowanie kompostownika – podpowiadają municypalni.

Strażnicy kontrolują rodzinne ogrody działkowe pod kątem ich wyposażenia w pojemniki na odpady. Zgodnie z Uchwałą Nr VII/78/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg działki powinny być wyposażone w pojemniki o objętości 5 litrów, przypadającej na każdą działkę (od kwietnia do listopada każdego roku).

Na podstawie informacji nadesłanej przez Straż Miejską w Elblągu

fot. Straż Miejska w Elblągu

partner portalu

reklama

reklama

reklama