Niemiecki rejestr LUCID

Niemiecki rejestr LUCID – prawie jak polskie BDO

Polscy przedsiębiorcy powoli przyzwyczajają się do funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) pod względem zarówno gospodarowania odpadami, jak i wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach. Powoli rośnie też ekoświadomość wśród przedsiębiorców i konsumentów. Warto przy tym odnotować, że w tym roku czeka nas kolejne zaostrzenie przepisów, spowodowanych wejściem w życie zasad rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), co niejako zmusi firmy do projektowania i planowania, często od początku, sposobu pakowania swoich produktów. W końcu opakowania to odpady, które jeszcze nie dojechały do naszego klienta.

Niemiecki rejestr LUCID – zapowiedź tego co nas czeka?

Tymczasem już dziś możemy zobaczyć, co nas czeka, obserwując zasady działania niemieckiego systemu rejestrowego LUCID, który dotyczy podmiotów wprowadzających jako pierwsze produkty w opakowaniach na rynek niemiecki.

Na wstępie warto zaznaczyć, że elektroniczne systemy dotyczące opakowań i odpadów są powoływane w każdym kraju Unii Europejskiej, a podstawę do tego działania daje Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 zmieniająca Dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów. Transpozycja przepisów skończyła się 5 lipca 2020 r. Od początku 2019 r. – na mocy niemieckiej ustawy o opakowaniach (VerpackG) – u naszego zachodniego sąsiada funkcjonuje system rejestrowy LUCID, obejmując swoim zasięgiem także podmioty zagraniczne, które – chcąc rozpocząć wprowadzanie produktów w opakowaniach na terytorium Niemiec – muszą przed pierwszą sprzedażą zarejestrować się w tym systemie oraz powiązać go z Systemem Dualnym, odpowiednikiem polskich organizacji odzysku opakowań. W Polsce do tej pory dysponujemy tylko konceptem tworzonych przepisów ROP, ale patrząc na działający już w myśl tych zasad system LUCID, możemy zauważyć wiele podobieństw, ale również sporo znaczących w ich funkcjonowaniu różnic.

Niemiecki rejestr LUCID – rejestracja opakowań nastawionych na klienta końcowego

W systemie LUCID rejestrowane są opakowania nastawione na klienta końcowego, czyli takiego, u którego ostatecznie powstaną odpady komunalne. Dotyczy to zarówno opakowań jednostkowych, np. kartonu na obuwie, jak i wysyłkowych, np. foliopak, w którym to taki karton dociera do indywidualnego odbiorcy. LUCID jest regulatorem systemu i na podstawie rozporządzeń ustala minimalne stawki za wprowadzanie opakowań – w zależności od materiału, z jakiego opakowania powstały. I tak wprowadzanie tworzywa sztucznego wiąże się z opłatą na poziomie 1000 euro/Mg. Stawka za makulaturę przekroczyła już 200 euro/Mg, a za szkło sięga 35 euro/Mg. Są to opłaty, jakie System Dualny pobiera od producentów, w celu zagospodarowania, transportu, recyklingu i przetwarzania odpadów powstałych z ich opakowań. Natomiast osobno liczy się i raportuje opakowania transportowe i zbiorcze oraz te z relacji B2B, z których powstają odpady opakowaniowe przemysłowe z grupy 15 (odpady opakowaniowe). Są one wprowadzane po niższych stawkach i zgłaszane bezpośrednio w Systemie Dualnym (z pominięciem LUCID).

Niemiecki rejestr LUCID uzupełniony przez system kaucyjny

Polski koncept, przedstawiony przez Ministerstwo Klimatu, również opiera się na tej zasadzie, rozróżniając zarówno rodzaj opakowań i odpadów, jakie z nich powstaną, jak i system opłat nastawiony na redukcję stosowania opakowań z tworzyw sztucznych i wielomateriałowych. Uzupełnieniem systemu rejestrowego LUCID jest Pfandsystem, czyli niemiecki system kaucyjny, który zwalnia producenta z opłat w rejestrze LUCID, jeżeli jego opakowania zostaną objęte kaucjonowaniem. Polskie przepisy dotyczące ROP również mają powołać system kaucyjny, jednak jego zasady będą znane dopiero po napisaniu stosowanych przepisów wykonawczych. System rejestrowy LUCID – w odróżnieniu od BDO – samofinansuje się. W systemie LUCID opłaty wnoszone są szacunkowo z góry, wraz z początkiem roku, na podstawie przewidywanej ilości wprowadzonych w danym roku kalendarzowym opakowań. Następnie do połowy roku można szacunki te dowolnie korygować, jednak po 15 sierpnia ta możliwość jest już mocno ograniczona. Do tego dochodzi jeszcze deklaracja kompletności, czyli dodatkowy raport, który musi być potwierdzony wykonaniem audytu w przedsiębiorstwie – jeżeli firma wprowadza na rynek niemiecki więcej niż 30 Mg tworzywa sztucznego, metalu lub opakowań wielomateriałowych, 50 Mg makulatury lub 80 Mg szkła.

Niemiecki rejestr LUCID – warto zapoznać się z kształtującymi go przepisami

Aktualnie trwa okres raportów i zgłoszeń ilości opakowań, jakie firmy będą wprowadzały na terytorium Niemiec w 2021 r. Jeżeli dany podmiot sprzedaje produkty w Niemczech, a nie rozlicza opakowań i nie ma podpisanej umowy z działającą na terenie tego kraju organizacją odzysku, naraża się na karę do 200 tys. euro za każdy produkt. Dlatego jak najszybciej warto pochylić się nad przepisami dotyczącymi systemu LUCID, biorąc pod uwagę to, że analogiczne przepisy zostały powołane w każdym kraju Unii Europejskiej i analizę krajowych przepisów pod tym kątem gospodarki opakowaniami należy wykonać na każdym rynku, na którym firma rozpoczyna wprowadzanie produktów w opakowaniach.

Niemiecki rejestr LUCID i polskie BDO pomocą w drodze do GOZ

Tymczasem w Polsce wciąż czekamy na ustanowienie przepisów dotyczących ROP, które na pewno wpłyną na koszty funkcjonowania przedsiębiorstw w systemie BDO odnoszących się do zasad ewidencji i raportowania opakowań. Liczymy również na to, że w końcu pojawi się, długo wyczekiwany, system kaucyjny, który pomoże zbliżyć się do stawianych Polsce przez Unię Europejską poziomów recyklingu. Systemy takie jak niemiecki LUCID czy polskie BDO mają bowiem pomóc osiągnąć cel, jakim jest transformacja gospodarek z tej liniowej na gospodarkę o obiegu zamkniętym (GOZ), gdzie wysokie opłaty na najbardziej niekorzystne frakcje mają zmobilizować producentów do zmiany sposobu pakowania produktów.

Źródła:

  1. https://www.lizenzero.de/en/packaging-licence-fees/
  2. http://www.zpgo.pl/images/Prezentacja_ze_spotkania_ROP_1.pdf

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

dr Jacek Adamczak

dr Jacek Adamczak

prawnik i ekonomista, wykładowca akademicki, ekspert GOZ. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Szkoły Głównej Handlowej oraz Politechniki Wrocławskiej (MBA). Związany z Katedrą Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jego obszary badawcze to prawne i ekonomiczne aspekty restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz transformacja polskiej gospodarki w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). W Grupie EKOPRO zajmuje się problematyką prawną związaną z ochroną środowiska oraz wdrażaniem modelu GOZ w działalności przedsiębiorstw pod względem procesowym i operacyjnym. Audytor wewnętrzny ISO 9001 oraz ISO 14001. Ekspert Stowarzyszenia „Polski Ruch Czystszej Produkcji”.

Tomasz Nalewa

Tomasz Nalewa

absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego kierunków: Mechaniczna Technologia Drewna oraz Zarządzanie Logistyczne. Doktorant Uniwersytetu Zielonogórskiego na Wydziale Mechanicznym w dyscyplinie Inżynieria Produkcji, a jego obszary badawcze to inżynieria produkcji, innowacyjne metody optymalizacji systemów produkcyjnych w gospodarce o obiegu zamkniętym. Od ponad 25 lat na strategicznych stanowiskach menadżerskich w przedsiębiorstwach współpracujących z korporacjami oraz międzynarodowymi grupami kapitałowymi, będących światowymi liderami swoich segmentów w zakresie zarządzania projektami, zarządzania zakładem produkcyjnym i zarządzania zespołem sprzedażowym w branżach Automotive i FMCG. W Grupie EKOPRO zajmuje się problematyką administracyjną oraz procesową związaną z ochroną środowiska i wdrażaniem modelu GOZ w działalności przedsiębiorstw. Audytor wewnętrzny ISO 9001 oraz ISO 14001.

Bartosz Sierżęga

Bartosz Sierżęga

doktorant Uniwersytetu Zielonogórskiego, ukończył kierunek Inżynieria Środowiska. Badawczo zajmuje się definiowaniem barier i szukaniem rozwiązań w transformacji na nieemisyjną gospodarkę o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach. Doświadczenie zdobywał przy kompleksowym projektowaniu i realizacji systemów grzewczych i wentylacyjnych opartych na odnawialnych źródłach energii. Doświadczenie zgromadzone przy projektach związanych z ograniczaniem niskiej emisji przełożyło się na rozszerzenie zainteresowań o ekologistykę i funkcjonowanie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. W Grupie EKOPRO zajmuje się tworzeniem ekologicznych wizerunków firm, zapewniając im wdrożenie najekonomiczniejszych rozwiązań pod kątem gospodarowania odpadami, opakowaniami oraz projektując rozwiązania ograniczające zapotrzebowanie energetyczne budynków i produkcji oraz ograniczających emisję gazów cieplarnianych związanych z wdrażaniem założeń Porozumienia Paryskiego w Unii Europejskiej. Audytor wewnętrzny ISO 9001 oraz ISO 14001, ekspert Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny