Nielegalny wwóz odpadów

Nielegalny wwóz odpadów do Polski

Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD) poinformował o trzech, ujawnionych przez lubuskich funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego (ITD), przypadkach nielegalnego wwozu do Polski odpadów. Jak podaje GITD, transporty odpadów odkryto podczas wspólnych działań lubuskiej ITD, Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), Policji, Straży Granicznej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska (IOŚ).

Nielegalny wwóz odpadów do Polski – trzy przypadki ujawnione przez ITD

Lubuscy inspektorzy ITD uczestniczyli w zorganizowanej po raz piąty przez Światową Organizację Ceł (WCO) ogólnoświatowej operacji celnej, polegającej na kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów (w tym również substancji zubożających warstwę ozonową – ODS) – informuje GITD. W działaniach kontrolnych uczestniczyli także funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), Policji, Straży Granicznej oraz inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska.

Działania te odbyły się 3 września br., a na terenie województwa lubuskiego kontrole prowadzono na drogach w pobliżu byłych przejść granicznych w Świecku i Olszynie. Skontrolowano łącznie 214 pojazdów, w tym siedem pojazdów przewożących odpady.

W efekcie kontroli ujawniono trzy przypadki nielegalnego transportu do Polski odpadów, których wwóz do kraju wymaga odpowiedniego zezwolenia. Tymczasem kierowcy, w trakcie kontroli przedstawili dokumenty, w których wpisano odpady nieobjęte obowiązkiem uzyskania zezwolenia.

W efekcie pojazdy zostały zabezpieczone przez funkcjonariuszy KAS i pracowników IOŚ, którzy będą prowadzić dalsze czynności w zakresie nielegalnego wwozu odpadów.

Na podstawie gitd.gov.pl

fot. ITD

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama