Nielegalny transport odpadów zatrzymany

Nielegalny transport odpadów zatrzymany

W szczecińskim porcie funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) zatrzymali ponad 17 ton odpadów. Na odpady te składały się nieposegregowane elementy pochodzące z demontażu używanych samochodów.

Jak zaznacza KAS, odpady miały ostatecznie dotrzeć do Gruzji.

Nielegalny transport odpadów zatrzymany w szczecińskim porcie

Kontener wypełniony odpadami zatrzymali funkcjonariusze Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie. Chodzi o odpady, które objęte są zakazem wywozu poza obszar Unii Europejskiej.

Funkcjonariusze KAS postanowili przeprowadzić rewizję zawartości kontenera, po sprawdzeniu dokumentacji towarzyszącej przesyłce. Krajem nadania były Niemcy, a państwem docelowym Gruzja. Po otwarciu kontenera stwierdzono, że jest on wypełniony nieposegregowanymi elementami pochodzącymi z demontażu używanych pojazdów. Wśród odpadów były opony, elementy tapicerki, zderzaki, fotele samochodowe, przewody elektryczne, tablice rozdzielcze i podzespoły elektroniczne.

Ze względu na fakt, że dokumentacja towarzysząca przesyłce nie zawierała dokumentów wymaganych przy transporcie odpadów do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie (WIOŚ) skierowany został wniosek o ocenę przywożonego towaru pod kątem spełnienia definicji odpadu.

W ocenie szczecińskiego WIOŚ-u przewożony ładunek, należy zakwalifikować do odpadów. Inspekcja oceniała także, że przewóz odpadów z gumy i siedzeń samochodowych wypełnia definicję nielegalnego transgranicznego przemieszczania odpadów, określoną w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów. Informacja o sprawie została również przekazana Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Na podstawie www.gov.pl

fot. KAS

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama