Nielegalny transport odpadów z Niemiec

Nielegalny transport odpadów z Niemiec

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i Straży Granicznej (SG) zatrzymali nielegalny transport odpadów komunalnych. Jak podaje KAS, nielegalne przemieszczanie odpadów zostało ujawnione podczas kontroli drogowej prowadzonej na autostradzie A4 w rejonie Jędrzychowic.

Według KAS, niemal 20 ton, pochodzących z Niemiec, odpadów komunalnych miało trafić na teren województwa śląskiego.

Nielegalny transport odpadów z Niemiec zatrzymany przez KAS i SG

W związku z zatrzymaniem nielegalnego transportu odpadów, zgodnie z obowiązującymi procedurami, przesłano wniosek o wydanie opinii do właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska (WIOŚ), który wydał decyzję uznającą transport za nielegalne transgraniczne przemieszczanie odpadów. Oceny transportu dokonano na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów.

Jak podaje KAS, kierowca prowadzący nielegalny transport odpadów z Niemiec został ukarany mandatem, a zatrzymany ładunek wraz z przewożącą go ciężarówką odstawiono na wyznaczony parking.

Sprawę prowadzi Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu, a nadzór nad postępowaniem prowadzi Prokuratura Rejonowa w Zgorzelcu. Zgodnie z przepisami ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów odbiorcy może grozić wysoka kara pieniężna, a nawet kara pozbawienia wolności do 5 lat – przypomina KAS.

Na podstawie www.gov.pl

fot. Krajowa Administracja Skarbowa

partner portalu

reklama

reklama

reklama