Nielegalny transgraniczny przewóz odpadów

Nielegalny transgraniczny przewóz odpadów na celowniku IOŚ

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) przypomina, że do Polski nie wolno importować odpadów komunalnych i niebezpiecznych, przeznaczonych do unieszkodliwiania. Na import tego typu odpadów GIOŚ nie wydaje zgód. W związku z tym, każdy kto próbuje wwozić odpady komunalne popełnia przestępstwo.

Jednocześnie GIOŚ wskazuje, że nielegalne transgraniczne przemieszczanie odpadów jest działalnością zorganizowanych grup przestępczych. Inspekcja Ochrony Środowiska (IOŚ) dodaje też, że proceder ten dotyczy zarówno Polski, jak i innych krajów w Europie i na świecie. Szacuje się, że uzyskiwane dochody mogą plasować ten proceder tuż za handlem narkotykami i ludźmi.

Nielegalny transgraniczny przewóz odpadów – wzrasta wykrywalność

W związku z zagrożeniem tym procederem GIOŚ szkoli służby, których zadaniem jest walka z przestępczością zorganizowaną. Po 2017 r., gdy nasiliły się próby nielegalnego przywozu do Polski odpadów pochodzenia komunalnego, swoje działania w zakresie zwalczania tego procederu zintensyfikowały także prokuratura, policja oraz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Obecnie na polskich drogach są stałe patrole IOŚ z policją lub Inspekcją Transportu Drogowego (ITD), które kontrolują ciężarówki. Kierowca, który przewozi odpady bez wymaganej dokumentacji i nie potrafi podać dokąd wiezie ładunek, musi spodziewać się kary w wysokości do 100 tys. zł.

GIOŚ dodaje też, że dochodzenia w sprawach związanych z nielegalnym przemieszczaniem odpadów prowadzone są w całej Polsce. Pojawiły się już także ich wyniki w postaci aresztowań podejrzanych osób.

Według GIOŚ-u, Inspekcja ma być też coraz skuteczniejsza w wykrywaniu nielegalnego importu odpadów.

Na potwierdzenie tej tezy GIOŚ zaznacza, że w ubiegłym roku IOŚ ujawniła 53 przypadki nielegalnego przywozu odpadów do Polski. Transporty zawierały ponad 14 tys. ton nielegalnych odpadów. Wśród nich najwięcej pochodziło z Niemiec – 31 transportów. Rok wcześniej inspektorzy zatrzymali 39 prób przywozu nielegalnych odpadów o łącznej masie ponad 4 tys. ton. GIOŚ zwraca też uwagę, że Inspekcja znacząco poprawiła wykrywalność tego typu przestępstw w porównaniu z 2016 r. – 307,8 ton.

Inspekcja przypomina, że w przypadku stwierdzenia nielegalnego transgranicznego przemieszczania odpadów, podejmowane są określone działania. Wynikają one z art. 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1013/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów. W konsekwencji, po zatrzymaniu nielegalnego transportu w Polsce, GIOŚ nakazuje cofnięcie nielegalnych odpadów do kraju wysyłki.

Na podstawie www.gios.gov.pl i www.gios.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama