Nielegalny demontaż pojazdów

Nielegalny demontaż pojazdów pod lupą WIOŚ-u

Inspektorzy słupskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku (WIOŚ) współpracowali z policją w Bytowie. Inspektorzy i funkcjonariusze wspólnie przeprowadzili działania na terenie jednej z posesji powiatu bytowskiego – przekazał WIOŚ. Powodem podjętych działań było podejrzenie, że na wspomnianej posesji prowadzony jest nielegalny demontaż pojazdów.

Nielegalny demontaż pojazdów i spalanie odpadów

Jak poinformował WIOŚ, oględziny terenu wykazały, że na posesji znajdują się rozmontowane pojazdy i odpady pochodzące z ich demontażu. Według osoby odpowiedzialnej miały to być pojazdy przeznaczone do naprawy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Kontrola wykazała jednak, że na posesji prowadzony jest nielegalny demontaż pojazdów. Ponadto wykryto naruszenia w zakresie gospodarowania odpadami – chodzi o ich termiczne przetwarzanie, czyli spalanie.

Jak przypomina WIOŚ, prowadzenie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji – w tym pozyskiwanie części zamiennych – wymaga decyzji wydanej przez marszałka województwa. Jednocześnie Inspektorat zwraca uwagę, że podmiot odpowiedzialny za nielegalny demontaż podlega karze od 15 tys. do 500 tys. zł.

W przypadku właściciela skontrolowanej posesji w powiecie bytowskim postępowanie administracyjne zostanie wszczęte na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego – dodał WIOŚ.

Na podstawie: gov.pl

fot. WIOŚ w Gdańsku

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu