Nielegalnie wwiezione odpady

Wywieziono nielegalnie wwiezione odpady

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze (WIOŚ) poinformował, że doprowadzono do wywozu do Wielkiej Brytanii nielegalnie wwiezionych na teren Polski odpadów komunalnych.

Sprawa zaczęła się 8 czerwca 2017 r., gdy Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska otrzymał telefoniczną informację od mieszkańców Górzykowa (gm. Sulechów) o transportach odpadów wwożonych tirami na teren wyrobiska po wydobywaniu kruszywa.

Nielegalnie wwiezione odpady wróciły do Wielkiej Brytanii

Jak zaznacza WIOŚ, w trybie interwencyjnym podjęto niezwłoczne działania kontrolne. Polegały one na weryfikacji dokumentacji przewozowej wraz z oględzinami ładunku. W wyniku działań kontrolnych stwierdzono, że ciężarówki nielegalnie przemieściły do Polski odpady komunalne z Wielkiej Brytanii. W efekcie działań kontrolnych zatrzymano pięć naczep z odpadami o łącznej masie 125 Mg.

Nielegalnie wwiezione odpady trafiły tymczasowo na teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie (ZZO).

W czasie gdy odpady były magazynowane w ZZO organy polskie i angielskie odpowiedzialne za transgraniczne przemieszczanie odpadów prowadziły negocjacje. W ich efekcie w październiku 2018 r. dokonano przeglądu zatrzymanych odpadów. W wizji, tymczasowo składowanych odpadów, wzięli udział przedstawiciele Environment Agency (brytyjskiej rządowej agencji zajmującej się ochroną środowiska) oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z Warszawy przy udziale inspektorów WIOŚ-u. W toku przeprowadzonych oględzin potwierdzono źródło pochodzenia odpadów, jakim było terytorium Wielkiej Brytanii. Umożliwiło to wdrożenie procedury powrotnego wywozu odpadów do kraju ich pochodzenia – tj. na Wyspy Brytyjskie.

Jak zaznacza WIOŚ, w efekcie wielokierunkowych działań Inspekcji, w dniach 7-8 stycznia br., doprowadzono do powrotnego, na koszt sprawcy, wywozu do Wielkiej Brytanii odpadów komunalnych nielegalnie wwiezionych na teren Polski.

Na podstawie informacji nadesłanej przez WIOŚ w Zielonej Górze

fot. WIOŚ w Zielonej Górze

reklama

reklama

reklama

reklama