odpady niebezpieczne

Nielegalnie składowane odpady niebezpieczne w Pruszczu Gdańskim

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku (WIOŚ) poinformował, że 21 września 2018 r. został poproszony przez Prokuraturę Rejonową w Pruszczu Gdańskim o udział w czynnościach śledczych w przedsiębiorstwie działającym w Pruszczu Gdańskim.

Jak podaje WIOŚ, powodem czynności podjętych przez Prokuraturę było podejrzenie popełnienia przestępstwa związanego z nielegalnym składowaniem beczek zawierających substancje niebezpieczne dla środowiska, w tym chemikalia. Istniało także podejrzenie, że niebezpieczne odpady mogą być przepompowane do studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej w pobliżu rzeki Radunia.

Zakopane odpady niebezpieczne pod lupą gdańskiego WIOŚ-u

24 września br. inspektorzy WIOŚ-u wraz z Prokuraturą i Policją weszli na teren zakładu, gdzie podjęli działania kontrolne. W ramach tych czynności najpierw przystąpiono do ustalenia przebiegu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz lokalizacji miejsc gromadzenia ścieków przemysłowych w zbiornikach bezodpływowych. Pobrano także próbki ścieków oraz wody z rowu, do którego odprowadzone są wody opadowe z terenu przedsiębiorstwa.

Równocześnie w trakcie inwentaryzacji systemu kanalizacji i zbiorników, biegły poszukiwał miejsc, w których mogły być zakopane beczki z chemikaliami. W tym celu posługiwał się georadarem. W ramach podjętych czynności zostały wytypowane miejsca, w których mogły zostać zakopane odpady. Następnego dnia (25 września br.) w trakcie kontroli prowadzonej wespół z Prokuraturą, Policją, Państwową Strażą Pożarną i biegłym w zakresie chemii, odkryto zasypane beczki i pojemniki z substancjami chemicznymi. W przeważającej części chemikalia te stanowiły związki organiczne.

Jak podaje WIOŚ, w ramach podjętych działań wykonano inwentaryzację sarkofagu zawierającego zasypane beczki przykryte geowłókniną oraz postawione na paletach pojemniki i beczki z chemikaliami. W ramach czynności kontrolnych pobrane zostały próbki gleby w celu ustalenia stopnia zanieczyszczenia gruntu w miejscu magazynowania tych chemikaliów.

W kolejnych dniach czynności kontrolne mają być kontynuowane – zapowiada WIOŚ.

Na podstawie www.gdansk.wios.gov.pl

fot. WIOŚ w Gdańsku

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny