NIELEGALNE ODPADY 2021

„NIELEGALNE ODPADY 2021” – transport odpadów na celowniku służb

We środę, 8 września 2021 r., pn. „NIELEGALNE ODPADY 2021”, została przeprowadzana ogólnopolska akcja kontroli transportów odpadów – poinformowały Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku (WIOŚ). – Zainaugurowaliśmy akcję mającą na celu zwalczanie nielegalnych transportów odpadów w różnej postaci. Naszym priorytetem jest walka z przestępczością środowiskową, a jest ona skuteczniejsza, gdy tak jak dziś, tak wiele polskich służb bierze w niej swój aktywny udział. Oprócz zwiększania wykrywalności istotne są konsekwencje, dlatego zwiększamy też kary dla przestępców środowiskowych – podkreślił Jacek Ozdoba, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, podczas konferencji prasowej zorganizowanej przy punkcie kontroli w Brwinowie.

„NIELEGALNE ODPADY 2021” – wspólna akcja służb

W działaniach uczestniczyli inspektorzy ochrony środowiska oraz funkcjonariusze Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Krajowej Administracji Skarbowej oraz Straży Granicznej. Łącznie zaangażowanych zostało aż 1195 osób wykonujących czynności kontrolne! – podkreślił GIOŚ.

NIELEGALNE ODPADY 2021

Na terenie całego kraju utworzono 103 wspólne punkty kontrolne, gdzie kontroli poddano łącznie 3819 pojazdów ciężarowych, z których to 1039 skontrolowanych pojazdów przewoziło różnego rodzaju odpady.

W efekcie akcji „NIELEGALNE ODPADY 2021” ujawniono 13 nielegalnych transportów odpadów, w tym cztery nielegalne transporty przemieszczające odpady w strumieniu transgranicznym! Wobec podmiotów, które złamały przepisy prowadzone będą dalsze działania kontrolne Inspekcji Ochrony Środowiska, a także podjęte zostaną właściwe działania sankcyjne, zarówno na podstawie przepisów ochrony środowiska, jak i przepisów kodeksu karnego – informuje GIOŚ.

Wyniki przeprowadzonych działań wskazują, że wzrasta świadomość podmiotów wykonujących transport odpadów. Kontrolowane pojazdy w większości przypadków były prawidłowo oznakowane, a kierowcy posiadali wymagane dokumenty transportowe. Jednak mimo to nadal zdarzają się nielegalne transporty, w tym pochodzące z innych krajów – zaznaczył Krzysztof Gołębiewski, dyrektor Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej w GIOŚ.

Inne nieprawidłowości stwierdzone w trakcie wspólnej akcji

Kontrola pod kryptonimem „NIELEGALNE ODPADY 2021” pozwoliła także stwierdzić szereg nieprawidłowości związanych ze stanem technicznym kontrolowanych pojazdów bądź sposobem zabezpieczenia przewożonego towaru, w wyniku czego służby dokonały zatrzymania dowodów rejestracyjnych oraz nałożyły grzywny w postaci mandatów karnych.

Prowadzone działania, zgodnie z decyzją Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, będą kontynuowane na szczeblach regionalnych. Jak wskazał Marek Chibowski, p.o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska: – Chcemy aby tego rodzaju działania, realizowane również w porach nocnych, stały się stałym elementem współpracy służb w zakresie ograniczania nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami. Skuteczne wyeliminowanie z ruchu nielegalnych transportów odpadów, to faktyczne zmniejszenie miejsc ich porzucenia.

NIELEGALNE ODPADY 2021

„NIELEGALNE ODPADY 2021” na Pomorzu

Należy zaznaczyć, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku w ramach akcji uruchomił sześć zespołów kontrolnych z Policją, Strażą Graniczną, Krajową Administracją Skarbową oraz Inspekcją Transportu Drogowego. Na terenie województwa pomorskiego skontrolowano 36 pojazdów, w tym 18 przewożących odpady. W trakcie czynności kontrolnych ujawniono trzy nielegalne transporty. Wobec podmiotów, które naruszyły przepisy związane z przewozem odpadów zostaną wszczęte postępowania administracyjne celem wymierzenia administracyjnych kar pieniężnych – podsumowuje WIOŚ w Gdańsku.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. 2 x WIOŚ w Gdańsku

reklama

reklama

partner merytoryczny

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny