Nielegalna przemieszczanie

Współpraca Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku i Morskiego Oddziału Straży Granicznej (MOSG) przynosi efekty! Dzięki niej udaremniono próbę nielegalnego transgranicznego przemieszczenia odpadów niebezpiecznych z Finlandii do Polski.
 
Funkcjonariusze Straży Granicznej z Gdańska zatrzymali 20 września br. do kontroli samochód, który przybył promem ze Szwecji. W aucie znaleziono 180 używanych akumulatorów. Przewoźnik oświadczył, iż kupił je na wyspach Alandzkich, by je sprzedać w punkcie skupu złomu.
 
W związku z powyższym wystąpiono do WIOŚ-u z wnioskiem o przeprowadzenie oceny zatrzymanego towaru. Przywóz akumulatorów został zakwalifikowany jako próba nielegalnego transgranicznego przemieszczenia odpadów niebezpiecznych o kodzie A1160, umieszczonym na tzw. liście bursztynowej. Przemieszczenie takich odpadów wymaga uzyskania zgody właściwego organu kraju przeznaczenia, jakim jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie. Przewoźnik nie dysponował wymaganym zezwoleniem, wobec czego akumulatory zostały zdeponowane w magazynie dowodów rzeczowych MOSG-u, a o nielegalnym trangranicznym przemieszczeniu odpadów zawiadomiono GIOŚ.
 
Za przywóz z zagranicy odpadów bez wymaganego zezwolenia grozi administracyjna kara pieniężna w wysokości od 50 do 300 tys. zł oraz kara pozbawienia wolności nawet do pięciu lat.
 
Na podstawie: www.gdansk.wios.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu