Niech się mury pną do góry…

Powstający w Bydgoszczy Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych może się pochwalić zamontowaniem walczaków – kluczowych dla tego typu instalacji elementów technologicznych. Co najważniejsze, obiekt jest budowany zgodnie z harmonogramem.
 
Jako pierwsi ze wszystkich beneficjentów realizujących projekty spalarniowe zamontowaliśmy walczaki. Dla spalarni montaż walczaków to jak dla budujących dom postawienie wiechy – wyjaśnia Konrad Mikołajski, prezes ProNatury, spółki realizującej projekt.
 
 
Walczaki to specjalnej konstrukcji zbiorniki ciśnieniowe, w których gromadzi się wysokoprężna para powstająca w kotle w czasie procesu spalania odpadów. Zawarta w tej parze energia stanowi „napęd” dla turbiny produkującej prąd. Będzie on stanowił – obok ciepła przekazywanego do sieci miejskiej – produkt spalania odpadów w ZTPOK-u.
 
 
Bydgoski Zakład rośnie w oczach. Do tej pory wykonano m.in., ściany budynku przyjęcia odpadów (bunkra). Na zaawansowanym etapie jest też budowa sterowni. Zakończono już wylewanie ścian oporowych budynku sezonowania żużli, powstających w procesie spalania. Powstały również główne konstrukcje wsporcze dla obu linii spalania odpadów oraz zamontowano ściany radiacyjne kotła i wiązki ekonomizera. Trwają prace wykończeniowe przy kondensatorze pary chłodzonym powietrzem.
 
 
W najbliższym czasie postawiony zostanie fundament pod urządzenia systemu oczyszczania spalin, zabezpieczającego przed wydostawaniem się na zewnątrz szkodliwych substancji. – We wrześniu czeka nas montaż odżużlacza. Nie ma ani chwili na odpoczynek – przyznaje prezes Mikołajski. – Już w tym miesiącu rozpoczynamy także przygotowania pod budowę najwyższego obiektu spalarni, 45-metrowego komina.
 
 
W ramach projektu powstaje także stacja przeładunkowa w Toruniu. Wykonano już wykopy pod budynki obiektu oraz wylano beton z izolacją przeciwwilgociową. Ponadto postępują prace przy budowie kompostowni. Dostarczono już kontenery służące do kompostowania selektywnie zbieranych odpadów zielonych.
 
 
Na podstawie: www.pronatura.bydgoszcz.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu