Niebezpieczne odpady zostaną unieszkodliwione

3 kwietnia br. pozostanie dla Gminy Olszanka szczęśliwą datą. Tego dnia bowiem Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (WFOŚiGW) zatwierdził wniosek o udzielenie dofinansowania na inicjatywę pn. „Unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych nielegalnie składowanych w miejscowości Pogorzela”. Dotacja sięga blisko 390 tys. zł.

Dzięki przydzielonym środkom możliwe będzie usunięcie beczek i pojemników z chemikaliami, które znajdują się na terenie dawnego zakładu produkcyjnego w Pogorzeli. Odpady niebezpieczne umieszczono w czterech magazynach oraz trzech miejscach na otwartym terenie, bezpośrednio na gruncie, co może stwarzać ryzyko niekontrolowanych wycieków do środowiska. Pojemniki będące w magazynach są w bardzo złym stanie technicznym. W magazynie oraz w okolicy kilkunastu metrów wyczuwalny jest ostry zapach chemikaliów.

Już teraz, aby zminimalizować zagrożenia związane z tymi odpadami, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu wydała zalecenie ograniczające dostęp do tego terenu, z uwagi na rozszczelnienie pojemników, mogące doprowadzić do niekontrolowanej emisji par substancji, co może stanowić ryzyko dla życia i zdrowia okolicznych mieszkańców. Z kolei Starostwo Powiatowe w Brzegu udzieliło rekomendacji do podjęcia natychmiastowych działań mających na celu niezwłoczne usunięcie odpadów niebezpiecznych.

Realizacja tego przedsięwzięcia będzie polegała na pogrupowaniu odpadów, ich przepakowaniu do bezpiecznych pojemników, a następnie unieszkodliwieniu w odpowiednim zakładzie posiadającym wymagane pozwolenia.

Na podstawie informacji nadesłanej przez WFOŚiGW

fot. WFOŚiGW

reklama

reklama

partner portalu

reklama

reklama

reklama