17 pojazdów do odbioru odpadów

Nie tylko 17 pojazdów do odbioru odpadów

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Łodzi (MPO) w celu poprawiania jakości świadczonych usług oraz zachowania sprawności wszystkich instalacji i pojazdów niezbędnych do odbioru odpadów oraz ich segregacji, na bieżąco prowadzi inwestycje i zakupy w tym zakresie – zaznaczył Urząd Miasta Łodzi (UM). Przejawem tego jest m.in. zakup nowych, 17 pojazdów do odbioru odpadów.

17 pojazdów do odbioru odpadów – by spełnić wymogi ustawy o elektromobilności

W minionym roku przedsiębiorstwo zakupiło 17 pojazdów do odbioru odpadów komunalnych zasilanych gazem CNG, co przełożyło się także na jakość odbieranych przez MPO surowców. Dzięki tej inwestycji łódzka firm komunalna dysponuje obecnie 74 pojazdami (o ładowności pow. 3,5 t) do odbioru odpadów, z czego 23% będą stanowią już pojazdy proekologiczne, o obniżonej emisyjności.

Wymiana wyeksploatowanych pojazdów zapewnia optymalizację procesu technologicznego. Zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych od stycznia 2025 r. miejska spółka musi osiągnąć poziom 30% pojazdów niskoemisyjnych przeznaczonych do realizacji usług użyteczności publicznej – wskazuje łódzki magistrat i dodaje, że w tym celu należy zakupić pięć dodatkowych pojazdów zasilanych CNG. Dostawę pierwszych trzech z nich zaplanowano na wrzesień br. Ponadto planowane są zakupy dodatkowych ładowarek na potrzeby sortowni odpadów.

Nie tylko17 pojazdów do odbioru odpadów

„Planujemy także modernizację instalacji odgazowania w celu odzysku biogazu pochodzącego ze składowiska balastu i przetwarzanie gazu składowiskowego w procesie kogeneracji oraz wykorzystywaniu go w celach energetycznych. Pozyskana energia będzie mogła zostać wykorzystana do własnych potrzeb, jej nadmiar zaś może być oddawany do sieci. Energia cieplna może być wykorzystana również dla własnych wewnętrznych potrzeb, jako główne kierunki wykorzystania należy przyjąć: podsuszanie paliwa RDF, potrzeby socjalno-bytowe (ciepła woda, ogrzewanie) pomieszczeń nowej siedziby Spółki, moduł przetwarzania odpadów na elementy małej architektury oraz moduł przetwarzania balastu na paliwo (brykiet) z przeznaczeniem do wykorzystania w paleniskach domowych” – wskazało łódzkie MPO.

Przy okazji magistrat podał, że w ostatnim tygodniu grudnia została podpisana umowa na obsługę emisji i nabywanie obligacji z Bankiem Pekao, dotycząca sfinansowania Łódzkiego Centrum Recyklingu – najnowocześniejszego obiektu w Polsce. Jest to krok do realizacji 400 milionowej inwestycji spółki, którą przedsiębiorstwo rozpoczyna – jak zaznacza – z myślą o mieszkańcach Łodzi. Planowany termin realizacji do 2025 r.

Łódzkie MPO zaznacza, że wszystkie podejmowane działania mają się przekładać na poprawienie wyników, lepszą jakość odzyskiwanych surowców, wyższe poziomy recyklingu oraz poprawę środowiska przyrodniczego.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. MPO w Łodzi

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu