Nie jest planowane podnoszenie stawki

Nie jest planowane podnoszenie stawki

W Bielsku-Białej nie jest planowane podnoszenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tzw. opłaty śmieciowej) – podkreślił tamtejszy magistrat.

Urząd Miejski w Bielsku-Białej (UM) zaznaczył, że na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą uiszczają mieszkańcy, składa się nie tylko koszt odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ale także ich zagospodarowanie i koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami.

W Bielsku-Białej nie jest planowane podnoszenie stawki „opłaty śmieciowej”

Jednocześnie magistrat podał, że od 1 lipca 2021 r. w mieście zmianie ulegnie metoda rozliczania świadczonych usług z podmiotem odbierającym odpady komunalne, bowiem zgodnie z art. 6f ust. 4 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.), wynagrodzenie będzie zależne od liczby ton odebranych odpadów, a nie wypłacane ryczałtowo, tak jak to było dotychczas. Dlatego też UM zaznacza, że obecnie nie można jednoznacznie wskazać jak wysokie będą koszty odbioru odpadów komunalnych w mieście. Dodatkowo – w wyniku uwzględnienia postulatów mieszkańców zgłaszanych w trakcie konsultacji społecznych dotyczących uchwał związanych z gospodarką odpadami – w nowym kontrakcie, który będzie obowiązywać od 1 lipca br. zostanie zwiększona częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych. Dla domów jednorodzinnych odbiór tego typu odpadów będzie się odbywał raz na kwartał (do tej pory był raz na pół roku), a dla nieruchomości wielolokalowych raz na dwa miesiące (dotychczas raz na kwartał).

Reakcja na potrzeby mieszkańców na bieżąco

Urząd zapewnia, że na bieżąco reaguje na pojawiające się problemy oraz zawsze stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom, i tak np. w minionym roku w kwietniu, maju oraz październiku zorganizowano dodatkowe odbiory odpadów zielonych. W grudniu na nieruchomościach zabudowanych budynkami wielolokalowymi odbył się dodatkowy odbiór odpadów wielkogabarytowych, a w okresie Bożego Narodzenia zorganizowano nadprogramowy odbiór frakcji: „papier” oraz „metale i tworzywa sztuczne”.

Dzięki nadwyżce budżetowej nie jest planowane podnoszenie stawki

Wydział Gospodarki Odpadami UM podejmuje też działania w celu uszczelnienia systemu gospodarowania odpadami, stąd też od 20 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r. prowadził akcję informacyjną dotyczącą konieczności złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kampania prowadzona była za pośrednictwem mediów i strony internetowej UM. W wyniku podjętych działań do systemu gospodarowania odpadami przybyło 2260 osób, dzięki czemu wzrosły dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Warto podkreślić, że dążenia do objęcia wszystkich osób zamieszkujących w Bielsku-Białej systemem gospodarowania odpadami trwają nadal – zaznacza UM.

„Biorąc pod uwagę nadwyżkę budżetową powstałą w 2020 r., a także działania podejmowane na rzecz uszczelnienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, należy podkreślić, że system gospodarowania odpadami w naszym mieście się bilansuje, a co za tym idzie – nie jest planowane podnoszenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” – informuje Wydział Gospodarki Odpadami UM.

Na podstawie ms.bielsko-biala.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama