Negocjacyjna trzynastka

Zakład Utylizacyjny w Gdańsku, który pilotuje projekt pn. „System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej”, dotyczący zaprojektowania, wybudowania, zarządzania, utrzymania i eksploatacji, ewentualnie również finansowania Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku, zebrał już listę potencjalnych podmiotów, które będą ubiegały się o udział w postępowaniu negocjacyjnym. Spośród zgłoszonych ofert Zakład wytypował te, które spełniły określone przez inwestora warunki. Liczba chętnych przekroczyła jednak oczekiwania. Do negocjacji bowiem zgłosiło się aż 13 podmiotów: Abeinsa Ingenieriay Construccion Industrial, konsorcjum firm: ASTALDI (lider), TM.E S.p.A. Termomeccanica Ecologia oraz TIRU, Czysta Energia Gdańsk, DALVEO Poznań, EVN Umveltholding Und Betriebs, konsorcjum firm Fortum Power and Heat Polska, Fortum O&M oraz UAB Fortum Klaipeda, ITPOK Gdańsk, Jasmire Investments, NDI Project Development, SITA Bałtycka Energia, Urbaser oraz Valoriza Servicios Medioambientales.
spalarnia
 
W Gdańsku ma powstać spalarnia o wydajności do 250 tys. Mg/rok przetwarzanych odpadów w technologii rusztowej. Lokalne władze planują, że obiekt – budowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego – powstanie w Gdańsku-Szadółkach do 2020 r.
 
Na podstawie: www.zut.com.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu