Nauka i praktyka

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie podsumowało zakończony właśnie program edukacyjny pt. „Od segregacji nie ma wakacji”. Wzięło w nim udział w sumie 49 krakowskich szkół (ponad 3,3 tys. dzieci). Wraz z nauczycielami omówiono rezultaty tej inicjatywy i wypracowano wnioski na przyszłość.
 
Program będzie bowiem kontynuowany w kolejnych latach. Warsztaty, podczas których dzieci z klas IV-V uczyły się zasad segregacji odpadów i później ich praktycznego zastosowania, cieszyły się wielkim powodzeniem.
 
Program ma na celu przede wszystkim uwrażliwienie na problemy środowiska przyrodniczego oraz uświadomienie skali problemu gospodarki odpadami. Po zakończonych warsztatach dzieci wiedzą, jak ograniczyć ilości wytwarzanych odpadów w szkole i domu, rozumieją potrzeby oszczędzania surowców wtórnych i takie pojęcia jak odzysk, recykling, unieszkodliwianie odpadów czy kompost.
 
Prowadzący spotkania specjaliści starali się przekazywać wiedzę tak, by dzieci mogły aktywnie uczestniczyć w zajęciach, samodzielnie dochodzić do wniosków i prawidłowo stosować w codziennym życiu pozyskane informacje.
 
Na podstawie: www.mpo.krakow.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu