Nauka i praktyka na SPOK-u

Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w Sieradzu (obsługiwana przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Cekowie – ZUOK) zorganizowała dla urzędników Starostwa Powiatowego w Sieradzu szkolenie dotyczące gospodarowania odpadami. Przy tej okazji pracownicy tamtejszego Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska mogli zapoznać się ze specyfiką działalności tego typu obiektu.
 
Przez otwartą we wrześniu br. salę edukacyjną na terenie SPOK-u przewinęło się dotychczas 3 tys. uczniów szkół z terenu gmin należących do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. – Po dzieciach, które uczyły się u nas segregacji odpadów, zainteresowanie tego rodzaju zajęciami wyrazili sołtysi z gminy Wróblew, a po nich pracownicy Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Sieradzu – mówi Karol Kaliński, mistrz zmiany SPOK.
spok3
 
Uczestnicy zajęć poznali tu praktyczny aspekt gospodarki odpadami, obserwując pracę Stacji. Mieli też możliwość prześledzenia drogi, jaką odpady pokonują od gospodarstwa domowego do wykorzystania ich jako surowce wtórne. – Ta wiedza na pewno przyda im się jako pracownikom wydziału zajmującego się ochroną środowiska, ale też jako mieszkańcom, którzy na co dzień segregują odpady w swoich gospodarstwach domowych – skomentował Mariusz Bądzior, wicestarosta sieradzki. W szkoleniu wziął również udział starosta Dariusz Olejnik, a także Piotr Szewczyk, dyrektor ZUOK-u.
 
Na podstawie: www.powiat-sieradz.pl

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama