Nasilający się proceder

Do Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” coraz częściej trafiają sygnały o przypadkach kradzieży wysegregowanych odpadów sprzed posesji. Wystawione w dniu odbioru odpadów na ulice pojemniki lub worki z tworzywami sztucznymi, szkłem czy makulaturą bywają zabierane przez nieuprawnione osoby. Podjeżdżająca śmieciarka nie ma już tam czego szukać.
 
O takich zdarzeniach już nie raz informowała spółka REMONDIS i współpracujące z nią firmy. Informacje o kradzieży trafiały zarówno do Związku, jak i do Policji. Niestety, nie udało się ustalić sprawców, tymczasem proceder podkradania odpadów zdaje się nasilać.
 
W tej sytuacji Związek apeluje i przypomina, że uprawnionymi do odbioru odpadów komunalnych są jedynie firmy mające podpisane umowy ze Związkiem i składające do niego sprawozdania o ilości odebranych odpadów oraz sposobach ich zagospodarowania. Jednocześnie w najbliższym czasie podejmie on kontrole odbioru odpadów oraz ich dalszego zagospodarowania.
 
Na podstawie: www.goap.org.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu