Nakrętkowa Częstochowa

6 ton plastikowych nakrętek zebrały placówki oświatowe biorące udział w akcji „Nakrętkowa Częstochowa”. W Urzędzie Miasta Częstochowy podsumowano już jej trzecią edycję i zainaugurowano kolejną.
 
Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej”. W zbiórce wzięło udział ok. 60 podmiotów, głównie były to częstochowskie placówki oświatowe. Wspierały je również osoby prywatne, firmy oraz studenci.
 
Celem akcji jest m.in. kształtowanie proekologicznych postaw wśród dzieci i młodzieży, zachęcenie ich do działań na rzecz poprawy stanu środowiska przyrodniczego oraz wzbudzenie prospołecznych postaw.
 
Zebrane nakrętki przekazywane są do firm recyklingowych, które je przetwarzają, a w zamian przekazują fundusze na rzecz rehabilitacji lub zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla osób niepełnosprawnych.
 
W edycji 2013/2014 udało się zebrać 6 ton plastikowych nakrętek, a od początku jej trwania, czyli od 2010 r. – łącznie zgromadzono 20 ton nakrętek.
 
Na podstawie: www.czestochowa.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu