Nagrodzić najlepsze rozwiązania GOZ w Polsce!

Wprowadzenie gospodarki cyrkularnej, określanej także mianem gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), może zmniejszyć emisję CO2 o połowę! – zwraca uwagę firma Stena Recycling i informuje, że wystartowała V edycja konkursu nagradzającego najlepsze rozwiązania GOZ w Polsce. 3 mln nowych miejsc pracy w Unii Europejskiej (UE) do 2030 r., zwiększenie dochodów gospodarstw domowych o 4500 dolarów rocznie i zmniejszenie emisji CO2 o połowę – to wymierne korzyści płynące z wprowadzania rozwiązań gospodarki cyrkularnej, które wskazuje firma, powołując się na raport Fundacji Ellen MacArthur pt. „Growth within: a circular economy vision for a competitive Europe”.

Najlepsze rozwiązania GOZ w Polsce – V edycja konkursu dla firm i studentów

Stena Recycling, wspierając rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym, już piąty raz nagrodzi firmy i studentów, którzy wprowadzają i promują innowacyjne rozwiązania GOZ w Polsce. Właśnie ruszyła nowa edycja konkursu Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

Firmy i konsumenci na całym świecie szukają bardziej zrównoważonych modeli biznesowych, aby zmniejszyć negatywne skutki zmian klimatycznych. Koncepcja GOZ, staje się kluczowym modelem pomagającym osiągnąć cele ekoefektywności – przekonuje organizator konkursu.

Kolejna edycja konkursu została zainaugurowana 18 października br., a celem inicjatywy jest wspieranie firm i organizacji w rozwijaniu cyrkularnych strategii oraz promocja najciekawszych rozwiązań. Organizator konkursu podkreśla, że różnorodność wyróżnionych inicjatyw pokazuje, iż idee GOZ można wprowadzać we wszystkich sektorach gospodarki, w przedsiębiorstwach dowolnej wielkości i na każdym etapie projektowania produktu.

Świadomość Polaków w zakresie dbania o środowisko i odpowiedzialności konsumenckiej stale rośnie. Według firmy, sondaże opinii publicznej wykazują wysokie poparcie dla korzyści płynących z obiegu zamkniętego: lepszej efektywności energetycznej, mniejszej ilości odpadów, dłuższej żywotności produktów i możliwości naprawy urządzeń elektronicznych.

Najlepsze rozwiązania GOZ w Polsce, czyli działania istotne gospodarczo, środowiskowo i społecznie

Organizator konkursu podkreśla (powołując się na źródło), że GOZ to model gospodarczy, w którym produkty i ich komponenty są wykorzystywane wielokrotnie. W tym systemie „odpady” są zawracane do obiegu, np. poprzez naprawę, ponowne wykorzystanie czy recykling. Przejście w kierunku modelu cyrkularnego to konieczność – nie tylko ze względu na dobro planety, ale także pod kątem biznesowym – uważa wspomniana firma i dodaje że konsumenci oczekują, iż producenci będą przeciwdziałać zagrożeniom związanym z zanieczyszczeniem i nadmierną eksploatacją środowiska naturalnego.

Konkurs Stena Circular Economy Award ma na celu wyróżnienie właśnie tych przedsiębiorstw i studentów, którzy realizują istotne gospodarczo, środowiskowo i społecznie działania na rzecz GOZ – mówi Piotr Bruździak, ekspert Stena Recycling, członek Jury konkursu.

Według firmy, gospodarka o obiegu zamkniętym ma zalety wykraczające poza walory środowiskowe. W przeciwieństwie do gospodarki liniowej, GOZ może przynieść korzyści zarówno klimatowi, jak i biznesowi. Firmy, które zgłosiły swoje pomysły w poprzednich edycjach konkursu podkreślały, że wprowadzane rozwiązania pozwoliły im na realne oszczędności i zdobycie nowych rynków lub klientów. Wdrażanie cyrkularnych modeli biznesowych sprzyja poprawie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa – pozwala wyróżnić się na rynku oraz zmniejszyć koszty działalności przy jednoczesnym podniesieniu jakości świadczonych usług. Coroczny wzrost liczby zgłaszanych rozwiązań to dowód na potrzebę i popularność ich wdrażania.

Pierwszy taki konkurs…

Gospodarka obiegu zamkniętego to rozwiązania pozwalające ograniczyć nadmierną konsumpcję zasobów naturalnych, a przez to powstrzymać kryzys klimatyczny i spadek bioróżnorodności. Stena Recycling to lider w gospodarowaniu odpadami na rynku skandynawskim i w Polsce. Chcemy dzielić się naszą wiedzą, dlatego w czasie trwania konkursu organizujemy też spotkania online na temat GOZ, a zwycięskim i wyróżnionym przedsiębiorstwom oferujemy wybraną usługę środowiskową lub szkoleniową z naszej oferty – dodaje Piotr Bruździak.

Konkurs został zainicjowany w 2017 r. i jest pierwszym w Polsce konkursem skierowanym do przedsiębiorstw i środowiska akademickiego, pozwalającym na wymianę pomysłów i doświadczeń w obszarze gospodarki cyrkularnej – zaznacza firma.

Jak zgłosić do konkursu najlepsze rozwiązania GOZ?

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w trzech kategoriach:

  • dla przedsiębiorstw, które wdrożyły praktyki GOZ,
  • dla przedsiębiorstw, które wdrożyły działania promujące GOZ,
  • dla studentów, którzy zaproponują wdrożenie GOZ przydatne dla biznesu lub akcję społeczną promującą ideę GOZ.

Można je przesyłać do 6 lutego 2022 r. przez formularz znajdujący się na stronie: www.stenarecycling.pl/stena-circular-economy-award.

Zwycięzców konkursu poznamy wiosną 2022 r., a nagrodą dla przedsiębiorstw, oprócz promocji swojego projektu, jest możliwość wybrania z oferty Stena Recycling usługi środowiskowej lub szkoleniowej, m.in. audytu środowiskowego, szkolenia środowiskowego czy dotyczącego transportu odpadów niebezpiecznych.

Natomiast zwycięzcy w kategorii studenckiej otrzymają laptopy oraz grant w wysokości do 10000 zł na realizację projektu edukacyjnego z obszaru GOZ. Przedsiębiorstwa i studenci oraz ich uczelnie zostaną także wyróżnieni certyfikatem dobrych praktyk.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny