na straży środowiska

Staną na straży środowiska

10 stycznia w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) Wesoła w Warszawie odbyła się uroczysta projektu pn. „OSP na straży środowiska”. Przedsięwzięcie realizowane jest we współpracy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (ZOSPRP) z Fundacją Odzyskaj Środowisko i firmą MB Recycling. W jej centrum znajduje się zbiórka odpadów elektrycznych oraz edukacja ekologiczna.

Projekt „OSP na straży środowiska” i zbiórka elektroodpadów

Projekt „OSP na straży środowiska” otwiera nowy rozdział w historii Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie ochotnicze straże pożarne na terenie całego kraju mają szansę pozyskania dodatkowych środków na swoją działalność. Jestem przekonany, że w zbiórkę elektrośmieci chętnie włączą się lokalne społeczności. Na co dzień druhny i druhowie śpieszą im z pomocą, dlatego wierzę, że wszystkie zepsute lodówki, pralki i inne urządzenia elektryczne, które przez lata gromadzimy w naszych domach, piwnicach i strychach, zostaną przekazane do lokalnych remiz. Stamtąd, trafią do recyklingu, a pozyskane środki wrócą do strażnic. W ten sposób zyskują druhowie, ale także mieszkańcy i w szerszym ujęciu środowisko naturalne. Warto podkreślić, że zbiórki elektrycznych śmieci, jak też edukacja ekologiczna, doskonale wpisują się w strategię Związku OSPRP Florian 2050 – powiedział druh Waldemar Pawlak, prezes Zarządu Głównego ZOSPRP.

Jak zaznacza Fundacja, zbiórki odpadów elektrycznych będą miały ciągły charakter. Oznacza to, że do każdej remizy, która przystąpi do projektu będzie można oddać zarówno zużyty sprzęt elektryczny. Uzupełnieniem działań będą specjalne wydarzenia (pikniki, ekoeventy, zawody) którym również towarzyszyć będą zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Dbając o środowisko będzie można wspomóc swoją remizę i środowisko

„OSP na straży środowiska” jest rozwinięciem projektu „Elektryczne Śmieci”, który obejmuje swym zasięgiem ponad 90 miast w Polsce. Liczą one głównie powyżej 40 tys. mieszkańców. – Dostrzegając potrzebę selektywnej zbiórki elektrycznych śmieci w mniejszych miejscowościach, a także na obszarach wiejskich, szukaliśmy najlepszego partnera. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP okazał się najbardziej trafnym wyborem, nie tylko z uwagi na zaufanie społeczne i powszechny szacunek, jakim się cieszy, ale również ze względu na swój profesjonalizm i ogromny zasięg oddziaływania. Widzę olbrzymi potencjał tego projektu, który przyniesie wiele korzyści lokalnym remizom w uzupełnieniu wyposażenia; Strażakom w budowaniu pozytywnego wizerunku, ale także środowisku naturalnemu. Wszystkie elektryczne śmieci trafią do profesjonalnych zakładów przetwarzania MB Recycling, w których jesteśmy w stanie przetwarzać wszystkie rodzaje zużytego sprzętu – podkreślił Bartłomiej Hajduk, dyrektor generalny MB Recycling.

Ważnym aspektem projektu jest to, że każdy mieszkaniec będzie mógł wspomóc swoją remizę i środowisko – zaznacza Fundacja. Przy czym będzie jednocześnie dbać o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Bowiem elektroodpady nie powinny być przetrzymywane w domach, a mogą stanowić źródło cennych surowców, które po przetworzeniu wrócą na rynek.

Ekoedukacja na straży środowiska

Integralnym elementem projektu pozostaje ekoedukacja, która prowadzona będzie przez Fundację. Przewidziano m.in. turnieje szachowe pionami i figurami wykonanymi z elektroodpadów, czy pokazy łazików marsjańskich z recyklingu. Do tego dojdzie prezentacja uli z bębnów od pralek, wystawy dzieł sztuki w nurcie trash art i ekokonkursy.

Cieszę się, że młodzieżowe i dziecięce drużyny pożarnicze, druhny i druhowie, a także społeczności lokalne będą miały okazje zobaczyć praktyczny wymiar recyklingu. Budowanie świadomości ekologicznej przekłada się na tworzenie smart community, dla której naturalna jest dbałość o środowisko naturalne. Najwyższy czas na szachowe otwarcie. Grając dla środowiska, wszyscy zwyciężymy – podsumował Krzysztof Kieszkowski, prezes Fundacji. Mieszkańcy wspólnie ze strażakami-ochotnikami będą również sadzili lasy i łąki kwietne dbając o pszczoły i dzikie zapylacze – dodała Fundacja.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Fundacja Odzyskaj Środowisko

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu