Na rzecz poprawy czystości

Na rzecz poprawy czystości w mieście – nowe fotopułapki dla Straży Miejskiej

W ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego (BO) łodzianie zdecydowali o zakupie trzydziestu nowych fotopułapek, dzięki którym Straż Miejska w Łodzi (SM) będzie mogła skuteczniej działać na rzecz poprawy czystości w mieście. Sprzęt wykorzystywany będzie na terenie całej Łodzi, a łodzianie mogą sami zgłaszać, gdzie taka pułapka na śmiecących powinna zawisnąć – wskazuje Urząd Miasta Łodzi (UM).

Na rzecz poprawy czystości – trzydzieści fotopułapek z budżetu obywatelskiego

Na rzecz poprawy czystości

Nowe fotopułapki są świadectwem tego, iż łodzianie dostrzegają problem dzikich wysypisk na terenie naszego miasta. Ich specyfiką jest to, że powstają na trudno dostępnych obszarach Łodzi. Ze względu na to, nie jesteśmy w stanie patrolować ich w sposób stały. Fotopułapki są więc narzędziem, które pozwoli nam na zwiększenie wykrywalności, a co za tym idzie, także większe sankcjonowanie sprawców podrzucania śmieci. Do tej pory mieliśmy kilka fotopułapek, teraz będziemy mieli ich kilkadziesiąt. Oczywiście, nie wskażę miejsc, gdzie będą zamontowane. Będzie to jednak znaczący krok w stronę poprawy czystości w naszym mieście – powiedział Patryk Polit, komendant Straży Miejskiej w Łodzi.

Jak zaznacza UM, fotopułapka jest przystosowana do działania zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. Uruchamiana jest, gdy wyczuje ruch. W okresie dwóch tygodni potrafi zrobić nawet do 7 tys. zdjęć, które później strażnicy miejscy przeglądają i na ich podstawie identyfikują osoby, wyrzucające śmieci na dzikie wysypiska.

Na rzecz poprawy czystości i łapania osób zaśmiecających

Łódzki magistrat przypomniał przy okazji, że karą przewidzianą za nielegalne wyrzucanie odpadów jest mandat w wysokości do 500 zł. W skrajnych przypadkach istnieje też możliwość, skierowania sprawy do sądu. Straż Miejska w Łodzi jednocześnie nakazuje sprawcy uprzątnięcie zaśmieconego terenu.

Z jednej strony widzimy zaśmiecone miejsca i jesteśmy zbulwersowani tym, iż są wśród nas tacy, którzy dopuszczają się nielegalnego wyrzucania śmieci. Z drugiej strony, sami już działamy na poprawę czystości w mieście, zgłaszając takie wysypiska albo organizując się w grupy oczyszczające miasto. Nie mniej, to i tak było tylko leczenie objawów. Dzięki temu, że w budżecie obywatelskim znalazły się projekty dotyczące zakupu fotopułapek, będziemy mogli przejść do kolejnego kroku, czyli łapania zaśmiecających miasto. Trzydzieści nowych fotopułapek to będzie znaczący wzrost tej mocy. Jako radni wielokrotnie otrzymaliśmy pytania, gdzie można zgłaszać potencjalne miejsca do zawieszenia urządzeń rejestrujących, więc warto wskazać takie miejsce Straży Miejskiej – zaznaczył Marcin Hencz, radny Rady Miejskiej w Łodzi.

Gdzie i jak zgłaszać dzikie wysypiska?

Dzikie wysypiska można zgłaszać do Oddziału Oczyszczania Miasta Wydziału Gospodarki Komunalnej UM pod numerem telefonu 42 638 54 53 oraz do SM pod numerem 986. Zgłoszenia można też wysyłać drogą e-mailową na adresy ww. jednostek, zaś specjalnie dedykowany zadaniu jest adres: czystosc@uml.lodz.pl – wskazuje UM.

Nam nie chodzi przede wszystkim o to, by karać, ale też odstraszać tych, którzy mają pomysł, by nielegalnie wyrzucić śmieci. Tym bardziej, że przypominam, iż na terenie Łodzi znajdują się tzw. PSZOK-i, czyli punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, gdzie bezpłatnie możemy zawieźć śmieci, nie robiąc sobie problemu i nie szkodząc środowisku – dodał radny Hencz.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. www.lodz.pl

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama