Na rzecz poprawnej segregacji odpadów

Na rzecz poprawnej segregacji odpadów

Siedem nowych organizacji przystąpiło do Koalicji 5 Frakcji – informuje ENERIS Ochrona Środowiska.

Jak zaznacza firma, będąca współorganizatorem kampanii, inicjatywa ta łączy wysiłki biznesu, samorządów oraz organizacji pozarządowych na rzecz rozwoju spójnego systemu praktycznych narzędzi i edukacji w zakresie właściwego segregowania odpadów.

15 stycznia br. w Warszawie odbyło się oficjalne przyjęcie nowych koalicjantów oraz dyskusja na temat rozwoju systemu ekooznakowania opakowań.

Nowi koalicjanci na rzecz poprawnej segregacji odpadów

Przedstawiciele siedmiu firm i organizacji podpisali 15 stycznia 2019 r. w Warszawie deklarację uczestnictwa w Koalicji 5 Frakcji. Tym samym potwierdzili zaangażowanie w rozwój jednolitego systemu ekooznakowań opakowań w postaci piktogramów, który pomaga konsumentom w prosty i jasny sposób je segregować. Nowi koalicjanci zadeklarowali też prowadzenie działań edukacyjnych na temat właściwego sortowania odpadów wśród swoich pracowników, klientów i innych interesariuszy.

ENERIS przypomina przy okazji, że według wytycznych europejskich, w 2019 r. poziom odzysku surowcowego powinien osiągnąć poziom 40%. Tymczasem dotychczasowe efekty w tym zakresie szacuje się na poziomie ok 25%. Stąd tak ważne są wszelkie inicjatywy, które przybliżą Polskę do osiągnięcia wymaganych limitów i oddalą widmo wielomilionowych kar dla Polski za niewypełnienie obowiązku – podkreśla firma.

Nowi członkowie Koalicji 5 Frakcji to: BOŚ Bank reprezentowany przez Fundację BOŚ, Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc, Carrefour Polska, EMKA Polska, Fundacja PlasticsEurope Polska, LEAR Corporation Poland oraz Leclerc Polska.

Obecnie do Koalicji należy łącznie 17 firm i organizacji, które połączyły swoje siły i wspólnie tworzą systemowe rozwiązania na rzecz podniesienia efektywnej zbiórki odpadów, w szczególności opakowaniowych, w Polsce. Ich zaangażowanie w Koalicję to m.in. tworzenie materiałów edukacyjnych i prowadzenie kampanii informacyjnych wśród pracowników i klientów, prowadzenie testów konsumenckich, konsultacje środowiskowe czy promocja systemu w swoich branżach.

Koalicja otwarta na współpracę

ENERIS zaznacza, że spośród innych inicjatyw dotyczących segregowania odpadów Koalicję 5 frakcji wyróżnia nie tylko innowacyjny system oznakowania. Lecz także sposób, w jaki system jest tworzony – partycypacyjnie, w drodze szerokich konsultacji społecznych i branżowych. 15 stycznia 2019 r. odbyło się jedno z takich spotkań. Podczas sesji dyskusyjnych przy stolikach tematycznych eksperci rozmawiali o wyzwaniach, mocnych i słabych stronach proponowanego przez Koalicję rozwiązania oznakowania opakowań oraz wymieniali się spostrzeżeniami i doświadczeniami z zakresu prowadzonych działań edukacyjnych. Taka forma spotkania pokazuje, że każdy członek Kolacji ma wpływ na jej rozwój.

Koalicja 5 Frakcji zaprasza do współpracy producentów wprowadzających na rynek opakowania, samorządy realizujące segregację na pięć frakcji oraz firmy i organizacje pozarządowe, które chcą edukować swoje otoczenie na temat odzysku surowcowego.

Udział w tej inicjatywie daje możliwość korzystania z przemyślanego systemu eko-oznakowania na opakowania, stworzonego w oparciu o analizę prawną funkcjonującego znakowania ekologicznego oraz dobre praktyki z USA i Wielkiej Brytanii. „Koalicja 5 frakcji” udostępnia także narzędzia edukacji, od systemu oznakowania na pojemniki (do biur dla firm, do przestrzeni miejskiej dla samorządów), spójnego z oznakowaniem produktów, po bazę praktyk w obszarze edukacji na temat segregacji surowców.

Na podstawie informacji nadesłanej przez ENERIS Ochrona Środowiska

fot. sozosfera.pl

partner portalu

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny

reklama