Na Opolszczyźnie powstanie infrastruktura do unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych

W Kędzierzynie-Koźlu powstanie pierwsza w woj. opolskim infrastruktura do unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych. Proces będzie polegał na termicznym przekształceniu odpadów i odzyskiwaniu z nich energii. Poinformował o tym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Na realizację przedsięwzięcia spółka EMKA otrzyma z NFOŚiGW 8,5 mln zł dotacji i 11,3 mln zł pożyczki.

Energia z odpadów medycznych i weterynaryjnych

Jak wyjaśnia NFOŚiGW, w ciągu roku nowa instalacja unieszkodliwi i odzyska energię z 2700 ton odpadów medycznych. Na potrzeby nowej instalacji zakupione zostaną maszyny i urządzenia oraz stworzona zostanie infrastruktura zewnętrzna. Planuje się, że instalacja będzie w stanie unieszkodliwić 3400 ton odpadów rocznie, odzyskując jednocześnie zawartą w nich energię. Pozyskana energia zostanie wykorzystana do zaspokojenia potrzeb własnych instalacji. Moc układu odzysku energii wyniesie do 2 MW energii cieplnej oraz do 140 kW energii elektrycznej.

W województwie opolskim nie ma obecnie instalacji przeznaczonej do unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych – tłumaczy NFOŚiGW.

Kiedy instalacja zacznie działać?

Według NFOŚiGW, przedsięwzięcie zostanie zakończone w sierpniu 2024 r., a pełna roczna wydajność instalacji przewidziana jest na 2026 r. Opinia marszałka województwa opolskiego potwierdza celowość oraz zasadność realizacji planowanego zadania zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla województwa opolskiego 2022.

Umowę o dofinansowanie projektu ze środków programu Racjonalna gospodarka odpadami, Cz. 2) Instalacje gospodarowania odpadami podpisali w kwietniu br. przedstawiciele NFOŚiGW i spółki EMKA.

Na podstawie: www.gov.pl/web/nfosigw

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu