Zmniejszyć skalę marnotrawstwa

Można zmniejszyć skalę marnotrawstwa żywności w Polsce

W Polsce marnuje się prawie 5 mln ton żywności rocznie. Do 2030 r. to zjawisko można ograniczyć do poziomu 3,8 mln ton rocznie, czyli aż o 1,2 mln ton rocznie ― twierdzą eksperci, którzy wzięli udział w badaniu przeprowadzonym na zlecenie Federacji Polskich Banków Żywności (FPBŻ) przez firmę 4CF Strategic Foresight (4CF). Jednak by zmniejszyć skalę marnotrawstwa potrzebne są jednak skuteczne działania decydentów i zaangażowanie konsumentów – podkreśla 4CF.

Eksperci ocenili prawdopodobieństwo, że Polsce uda się ograniczyć marnowanie żywności o połowę do 2030 r. (względem 2014 r.) na 23,4%. Tymczasem FPBŻ podkreśla, że wymaga tego Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie inicjatywy dotyczącej efektywnego gospodarowania zasobami: ograniczenie marnotrawienia i zwiększenie bezpieczeństwa żywności [2016/2223(INI)].

Zmniejszyć skalę marnotrawstwa żywności – eksperci wskazali potencjał

W Polsce prawie 2 mln osób żyje poniżej poziomu skrajnego ubóstwa, co oznacza, że na miesięczne utrzymanie dysponują one kwotą mniejszą niż 600 zł. Z drugiej strony co roku marnuje się 4,8 mln ton żywności, którą można przekazać na cele społeczne. Dlatego wyraźnie świadczy to o potrzebie skutecznego wdrażania rozwiązań, które efektywnie przyspieszą ograniczanie marnotrawstwa żywności w Polsce – mówi Beata Ciepła, prezes FPBŻ i dodaje: – Dlatego w ramach projektu PROM został przygotowany raport „Perspektywy zapobiegania marnotrawstwu żywności w Polsce do 2030 roku”, aby pokazać nie tylko skalę zjawiska, ale też najbardziej efektywne sposoby jego ograniczania.

Według ekspertów potencjał obniżenia skali marnowania żywności w Polsce to aż 1,2 mln ton. Na poszczególnych ogniwach łańcucha rolno-żywnościowego straty żywności można zredukować o: ponad 37% w produkcji pierwotnej, ponad 26% w transporcie, 25% w gospodarstwach domowych, 20% w handlu, 17% w przetwórstwie i o prawie 16% w gastronomii – twierdzą eksperci. Aby uratować tę ogromną ilość żywności wymagane są zarówno skuteczne działania decydentów, jak i zaangażowanie i budowa świadomości konsumentów. W ten sposób zniwelowanie strat może stać się realistycznym celem na najbliższą dekadę – podkreśla 4CF.

Zmniejszyć skalę marnotrawstwa żywności – priorytetowe rozwiązania

W raporcie „Nie marnujemy. Perspektywy zapobiegania marnotrawstwu żywności w Polsce do 2030 roku” wskazano priorytetowe rozwiązania, które według ekspertów mogą skutecznie ograniczać marnotrawstwo żywności, w podziale na poszczególne podmioty łańcucha żywnościowego – zaznacza 4CF.

I tak, pod kątem europejskiej administracji publicznej zaproponowano rozszerzenie, o kolejne produkty trwałe, listy produktów, dla których oznaczenie daty minimalnej trwałości nie jest wymagane (np. kasze, ryż, makarony itp.).

Krajowa administracja publiczna – w myśl raportu – może rozszerzyć program edukacji o zagadnienia ograniczania marnowania żywności; zachęcać rolników, producentów żywności, dystrybutorów i gastronomię do przekazywania niesprzedanej żywności na cele społeczne; a także wprowadzić na etykiecie opakowania oznaczenia dotyczące dat przydatności do spożycia lub sposobów przechowywania żywności.

Do banków żywności zaadresowano wskazówkę by realizowały one kampanie  społeczne zwiększające świadomość rozwiązań sprzyjających ograniczaniu marnowania żywności. Zaproponowano także poprawę efektywności działania oraz usieciowanie organizacji społecznych zajmujących się zagospodarowywaniem niesprzedanej żywności.

Z kolei wskazówki dla biznesu objęły w tym zakresie proponowanie konsumentom odpowiednich gramatur – porcji; wdrożenie do masowego użycia rozwiązań technologicznych służących do monitorowania przydatności do spożycia produktów (QR kodów), dzielenia się listą zakupów lub przepisami; a także tworzenie możliwości sprzedaży żywności niespełniającej kryteriów jakościowych np. „nieidealne warzywa i owoce”, ale bezpiecznej dla zdrowia konsumenta.

Grupy, którym nie przypisano wiodącej roli

Priorytetyzacja możliwych rozwiązań służy temu, by przy ograniczonych środkach ustalić pierwszeństwo dla działań najefektywniejszych, możliwych do szerokiego wdrożenia w jak najkrótszym czasie. Widać wyraźnie, że wśród wymienionych uczestników rynku nie znaleźli się konsumenci, organizacje pożytku publicznego inne niż banki żywności oraz nauka. Eksperci nie przypisali żadnej z tych grup wiodącej roli we wdrożeniu tych rozwiązań. Ich rola, choć istotna, nie będzie miała przewodniego charakteru – komentuje wyniki badania Maciej Jagaciak, z 4CF.

Badanie zostało zrealizowane z udziałem ekspertów reprezentujących m.in. świat akademicki, banki żywności, organizacje konsumenckie i administrację publiczną. Przeprowadzono je w ramach projektu pt. „Opracowanie systemu monitorowania marnowanej żywności i efektywnego programu racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności” (PROM).

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny