Można korzystać z PSZOK-u

Można korzystać z PSZOK-u w Tomaszowie Mazowieckim

Od 1 lipca w Tomaszowie Mazowieckim można korzystać z PSZOK-u, czyli otwartego 29. czerwca br., punku selektywnej zbiorki odpadów komunalnych. To kolejny element budowania systemu gospodarowania odpadami o obiegu zamkniętym, co docelowo przyczyni się do ustabilizowania cen za śmieci w regionie – podkreśla Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim (UM).

Otwarcie PSZOK-u poprzedzone spotkaniem samorządowców

Otwarcie PSZOK-u poprzedziło spotkanie Marcina Witko, prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego z burmistrzami i wójtami sąsiednich miast i gmin. Prezydent zaproponował sąsiednim samorządom przyłączenie się do związku międzygminnego działającego w obszarze odpadowym. Przedstawił też zalety członkostwa w związku, takie jak łatwiejsze pozyskiwanie dotacji na rozwój, wspólna instalacja do przetwarzania odpadów, jednakowe składki, większy wpływ na wewnętrzny sektor śmieciowy, a przede wszystkim bezpieczeństwo cenowe dla mieszkańców. Jak zaznacza UM, decyzja o wstąpieniu do związku należy do rad gmin i miast. Przy okazji tomaszowski magistrat zaznaczył, że całkowity koszt inwestycji wraz z wyposażeniem wyniósł ponad 3,5 mln zł brutto.

Można korzystać z PSZOK-u – to etap budowy obiegu zamkniętego

Po przejęciu przez miasto odbioru odpadów od mieszkańców, otwarcie PSZOK to następny etap w ramach realizacji strategii budowania systemu w obiegu zamkniętym tj. biokompostowni, biogazowni, sortowni, instalacji do przetwarzania odpadów. Te przedsięwzięcia szacujemy na ponad 100 mln złotych. Będziemy oczywiście starali się̨ o środki zewnętrzne – mówił prezydent Tomaszowa Mazowieckiego. – Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie z samorządowcami z regionu pozwoli nam utworzyć związek gmin, w którego kompetencji będą̨ nie tylko gospodarka odpadami, ale szeroko rozumiana gospodarka komunalna. Wszystkie nasze działania mają przyczynić się w przyszłości do większego komfortu i podniesienia jakości życia mieszkańców. Stworzą szansę realnego wpływu na ceny usług, pozwolą̨ też wspólnie rozwiązywać problemy – dodał prezydent.

Można korzystać z PSZOK-u, w którym działa m.in. punkt napraw

Budowa punktu trwała od marca 2020 r. W ramach inwestycji został wykonany: budynek administracyjny z punktem napraw, dającym starym przedmiotom drugie życie, oraz salą edukacyjną, a także waga najazdowa i plac manewrowo-składowy. Jak podaje magistrat, PSZOK został wyposażony w infrastrukturę̨ wodno-kanalizacyjną, a także kontenery i pojemniki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Teren obiektu jest monitorowany.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UM w Tomaszowie Mazowieckim

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama