Modernizacja ZUOK

Modernizacja ZUOK z nadzorem inwestorskim

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” (ZKG) poinformował o podpisaniu umowy na świadczenie usługi – Zespołu Inspektora Nadzoru. Usługa będzie realizowana w ramach projektu pn. „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”.

Modernizacja ZUOK  – umowa na nadzór podpisana

Z ramienia inwestora umowę podpisali Janusz Pęcherz, przewodniczący Zarządu ZKG oraz Justyna Grzelak, pełnomocnik Zarządu Związku. Wykonawcę , firmę Invest-Dominium Krzysztof Kaczmarczyk reprezentował Krzysztof Kaczmarczyk.

Przedmiotem umowy jest usługa świadczenia nadzoru inwestorskiego, która będzie pełniona przez Zespół Inspektora Nadzoru. Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę niespełna 635 tys. zł brutto. Okres realizacji umowy wynosi 42 miesiące od dnia jej zawarcia.

Jak już wspomniano, umowa realizowana jest w ramach projektu pn. „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”. Jego wartość została oszacowana na niemal 96,3 mln zł brutto. Dofinansowanie unijne dla przedsięwzięcia wynieść ma ponad 53,2 mln zł. Zostało ono przyznane w ramach Działania 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ).

Jak zaznacza ZKG, realizacja projektu pozwoli miastom i gminom należącym do X regionu gospodarki odpadami województwa wielkopolskiego na zagospodarowanie odpadów komunalnych, pochodzących w szczególności z selektywnej zbiórki, w sposób zgodny z polskim prawem. Ma również zagwarantować wypełnienie zobowiązań unijnych dotyczących osiągania odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia. Jednocześnie ma także pomóc wypełnić obowiązki w zakresie ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji.

Na podstawie informacji nadesłanej przez ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

fot. ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

partner portalu

reklama

reklama

reklama