Modernizacja linii sortowniczej

Modernizacja linii sortowniczej w ZUOK „Orli Staw”

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” (ZKG) poinformował, że 6 lutego br. w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” (ZUOK) podpisano umowę na realizację projektu pt. „Modernizacja linii sortowania odpadów w ZUOK „Orli Staw”.

Modernizacja linii sortowniczej – podpisano umowę

Przedmiotem zawartej umowy jest przygotowanie projektu technologicznego oraz dostawa i montaż maszyn i urządzeń. Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę ponad 34 mln zł. Wykonanie przedmiotu umowy przewidziano na połowę 2022 r.

Jak zaznacza ZKG, zawarta umowa realizowana jest w ramach projektu pn. >>Modernizacja ZUOK „Orli Staw” jako Regionalnego Centrum Recyklingu<<. Wartość projektu wynosi niemal 78,3 mln zł. Dofinansowanie projektu pochodzi ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Kwota ponad 53,2 m zł została przyznana w ramach działania 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

Realizacja projektu ma pozwolić miastom i gminom należącym do X regionu gospodarki odpadami województwa wielkopolskiego na zagospodarowanie odpadów komunalnych w sposób zgodny z polskim prawem. Ma też pozwolić na wypełnienie zobowiązań unijnych dotyczących osiągania odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia, jak również ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji.

Umowę podpisali Daniel Tylak, przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” i Sebastian Wardęcki, burmistrz Miasta i Gminy Opatówek, reprezentujący zamawiającego. W imieniu wykonawcy – spółki Sutco Polska – umowę podpisał Adam Jurkiewicz.

Na podstawie informacji nadesłanej przez ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

fot. ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

partner portalu

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny