Modernizacja linii sortowniczej

Modernizacja linii sortowniczej w ZUOK „Orli Staw”

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” (ZKG) poinformował, że 6 lutego br. w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” (ZUOK) podpisano umowę na realizację projektu pt. „Modernizacja linii sortowania odpadów w ZUOK „Orli Staw”.

Modernizacja linii sortowniczej – podpisano umowę

Przedmiotem zawartej umowy jest przygotowanie projektu technologicznego oraz dostawa i montaż maszyn i urządzeń. Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę ponad 34 mln zł. Wykonanie przedmiotu umowy przewidziano na połowę 2022 r.

Jak zaznacza ZKG, zawarta umowa realizowana jest w ramach projektu pn. >>Modernizacja ZUOK „Orli Staw” jako Regionalnego Centrum Recyklingu<<. Wartość projektu wynosi niemal 78,3 mln zł. Dofinansowanie projektu pochodzi ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Kwota ponad 53,2 m zł została przyznana w ramach działania 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

Realizacja projektu ma pozwolić miastom i gminom należącym do X regionu gospodarki odpadami województwa wielkopolskiego na zagospodarowanie odpadów komunalnych w sposób zgodny z polskim prawem. Ma też pozwolić na wypełnienie zobowiązań unijnych dotyczących osiągania odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia, jak również ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji.

Umowę podpisali Daniel Tylak, przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” i Sebastian Wardęcki, burmistrz Miasta i Gminy Opatówek, reprezentujący zamawiającego. W imieniu wykonawcy – spółki Sutco Polska – umowę podpisał Adam Jurkiewicz.

Na podstawie informacji nadesłanej przez ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

fot. ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

reklama

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny