Ministerstwo uspokaja

Resort środowiska skomentował doniesienia medialne dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie transportu odpadów. Media bowiem obiegła wiadomość, że mieszkańcy będą musieli opisywać swoje pojemniki/worki z odpadami, co nijak się ma do obowiązujących przepisów odnoszących się do ochrony danych osobowych.
 
Ministerstwo Środowiska poinformowało, że przedmiotowy projekt nie dotyczy mieszkańców – osób fizycznych wytwarzających odpady komunalne w gospodarstwach domowych, a jedynie tych podmiotów, które posiadają obowiązki ewidencyjne w zakresie gospodarki odpadami.
 
Projekt stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 24 ust. 7 Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Mieszkańcy są ustawowo zwolnieni z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. W przypadku wytwórców odpadów komunalnych obowiązki ewidencji odpadów zaczynają się na etapie firmy, która odbiera odpady komunalne z terenu nieruchomości.
 
Przepisy nie nakazują znakowania worków na odpady przez osoby fizyczne. Są jednak gminy, które przyjęły podobne rozwiązania w regulaminach utrzymania czystości i porządku. W ten sposób weryfikowane są deklaracje dotyczące segregowania odpadów np. w Cieszynie czy Wejherowie. Worki są znaczone za pomocą kodów kreskowych lub nazwisk. Jest to rozwiązanie stosowane także w krajach „starej” Unii Europejskiej.
 
Na podstawie: www.mos.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu