Międzygminne porozumienie odpadowe

Międzygminne porozumienie odpadowe poszerzone

Kolejny samorząd – Gmina Środa Wielkopolska przystąpiła do porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego zagospodarowania odpadów komunalnych przez spółkę ZGO w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu. Dokument w tej sprawie został podpisany 9 lipca br. przez Adama Pawlickiego, burmistrza Jarocina i Piotra Mielocha, burmistrza Środy Wielkopolskiej. Od tej chwili w ramach porozumienia międzygminnego współpracuje 19 wielkopolskich samorządów.

Perypetie z członkostwem Środy Wlkp.

W październiku 2008 r. 17 gmin podpisało pierwsze w Wielkopolsce porozumienie międzygminne w zakresie gospodarki odpadami i osadami ściekowymi. W ramach wspólnego działania samorządy podjęły decyzję o budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach (ZGO). Na mocy porozumienia każda z gmin miała stać się udziałowcem ZGO i wnieść określony wkład finansowy do spółki ZGO.

Jak przypomina ZGO, taka procedura miała zostać zrealizowana przez wszystkie samorządy porozumienia – także przez gminę Środa Wielkopolska, która od 2008 r. była jego uczestnikiem. Jednak współpraca na linii Jarocin – Środa Wielkopolska w 2014 r. została przerwana. Jeszcze w czerwcu 2013 r. podczas nadzwyczajnej sesji radni rady miejskiej w Środzie podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do spółki ZGO Jarocin. Jednak już pod koniec 2014 r. rajcy podali w wątpliwość potrzebę budowy nowej instalacji i zasady współfinansowania inwestycji prowadzonej przez spółkę należącą do gminy Jarocin.

Ostatecznie gmina Środa Wielkopolska nie wywiązała się z deklaracji złożonej w 2008 r., która zakładała wniesienie wkładu finansowego do spółki ZGO i wystąpiła z porozumienia.

Jak przypomina ZGO, pojawiły się wówczas spekulacje, że rezygnacja z przystąpienia kapitałowego władz Środy Wielkopolskiej do ZGO związana była z funkcjonowaniem na terenie tejże gminy prywatnego zakładu, zajmującego się zagospodarowywaniem odpadów. Świadczyły o tym choćby liczne wypowiedzi przedstawicieli Środy Wlkp., a także próba obrony interesu prywatnego przedsiębiorcy podczas sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2013 r. oraz próba nadania prywatnemu zakładowi statusu regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) – zaznacza ZGO.

Środa Wlkp. ponownie wchodzi w międzygminne porozumienie odpadowe

Obecnie Środa Wielkopolska ponownie jest uczestnikiem porozumienia międzygminnego. Podczas uroczystego podpisania dokumentu pomiędzy gminą Jarocin, a gminą Środa Wlkp. burmistrz Jarocina nawiązał do sytuacji sprzed kilku lat.

Tak naprawdę to porozumienie czekało już kilka lat i z różnych powodów nie doszło do jego podpisania, na pewnym etapie doszło nawet do konfliktu, co oczywiście było ze szkodą dla wszystkich – i dla mieszkańców gminy Środa Wielkopolska, jak i dla wszystkich gmin, które są skupione wokół tego porozumienia i współpracy z ZGO – powiedział Adam Pawlicki. Burmistrz Jarocina zapewnił o wysokich standardach jarocińskiego zakładu i najniższych cenach za zagospodarowanie odpadów w Wielkopolsce. – Mimo, że ceny odpadów rosną i pewnie nadal będą rosły, chodzi o to, żeby u nas były jak najtańsze. To się udaje robić, bo w Wielkopolsce jesteśmy gminami, które najtaniej mogą pozbywać się tych odpadów. Cieszę się, że po kilku latach trwania w martwym punkcie, od dziś wspólnie, i gmina Środa, i mieszkańcy wszystkich gmin porozumienia, będą czerpały korzyści z tej współpracy – dodał burmistrz Pawlicki.

Zadowolenia z powrotu do porozumienia międzygminnego nie krył także nowy, (wybrany w 2018 r.) burmistrz Środy Wielkopolskiej. Piotr Mieloch odniósł się także do tematu przerwanej współpracy między gminami.

Przełamujemy ten zły czas, dzisiaj podpisujemy porozumienie, które reguluje wiele spraw związanych z gospodarką odpadami. Przechodzimy do grona gmin, które w tym porozumieniu są już od kilku lat. To doskonale funkcjonuje, jesteśmy dość sporą gminą i myślę, że będziemy takim uzupełnieniem, jeśli chodzi o to porozumienie. Odpady były, są i trzeba będzie sobie z nimi radzić. Myślę, że tutaj akurat w Jarocinie, w spółce ZGO, są doskonale zagospodarowywane i myślę, że odpady, które będą tutaj trafiać z gminy Środa Wielkopolska, również będą dobrze zagospodarowywane, przetwarzane i utylizowane, tak żebyśmy mogli wspólnie ograniczać ich ilość i cenę, którą niestety mieszkańcy muszą ponosić – podkreślił burmistrz Mieloch.

Ostatnia faza – wejście kapitałowe

Na gminę Środa Wielkopolska czeka ostatnia faza wdrożenia współpracy, którą jest wejście kapitałowe gminy Środa Wlkp., jako udziałowca do spółki ZGO. – To będzie takie dopełnienie tej współpracy. Zapraszamy do tego, abyście mieli wpływ na tę spółkę, abyście, tak jak też inne gminy porozumienia, czuli się jej współwłaścicielami i czuli się za nią odpowiedzialni, ale też jednocześnie, abyście mieli pełen obraz, w jaki sposób ta spółka jest zarządzana – zaznaczył burmistrz Jarocina.

Po ponownym przystąpieniu gminy Środa Wielkopolska do porozumienia międzygminnego – w jego ramach współpracuje 19 wielkopolskich samorządów. Od 2008 r. porozumienie tworzą gminy: Jarocin, Jaraczewo, Kotlin, Nowe Miasto, Żerków, Krzykosy, Czermin, Gizałki, Dobrzyca, Chocz, Borek Wielkopolski, Zaniemyśl, Książ Wielkopolski, Piaski, Dominowo i Kórnik. W 2014 r. do tej współpracy dołączył Śrem, a pod koniec 2018 r. Pleszew.

Na podstawie informacji nadesłanej przez ZGO Jarocin

fot. ZGO Jarocin

partner portalu

reklama

reklama

reklama