niebezpieczne odpady z Targówka

Miasto usunie niebezpieczne odpady z Targówka

Decyzją prezydenta Warszawy, miasto uruchomi środki na działanie, które pozwoli usunąć i unieszkodliwić niebezpieczne odpady z Targówka. Pieniądze będą pochodzić z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe. Dzielnica otrzyma je wraz z poleceniem niezwłocznego podjęcia działań – poinformował Urząd m.st. Warszawy.

Niebezpieczne odpady z Targówka zostaną usunięte dzięki rezerwie celowej

Na usunięcie i unieszkodliwienie odpadów znajdujących się na działce przy ul. Odrowąża na stołecznym Targówku potrzeba co najmniej 7 mln zł. Decyzją prezydenta Warszawy środki te zostaną uruchomione z rezerwy celowej na zarzadzanie kryzysowe, a dzielnica ma podjąć natychmiastowe działania. Z uwagi na dużą ilość odpadów, zadanie będzie kontynuowane również w przyszłym roku.

Pojemniki z niebezpiecznymi odpadami znajdują się na obszarze do tego nieprzeznaczonym. Zdeponowano je na działce, która jest obecnie w użytkowaniu wieczystym prywatnego podmiotu. Dzielnica wezwała firmę do usunięcia odpadów już w 2019 r., jednak działania te nie przyniosły rezultatu. Jakiekolwiek próby kontaktu z firmą nie powiodły się. Również prokurator rejonowy Warszawa Praga-Północ w 2019 r. umorzył dochodzenie wobec niewykrycia sprawcy.

O usunięcie odpadów z działki na Targówku wnosił także Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, a dzielnica pozyskała opinie od kompetentnych podmiotów w tym zakresie – wskazuje UM.

Potrzeba systemowego rozwiązania

Organy ścigania dotąd nie ustaliły osób odpowiedzialnych za sprowadzenie realnego zagrożenia dla mieszkańców i środowiska. Obecnie nieruchomość przy ul. Odrowąża jest pod stałym nadzorem dzielnicy. Zabezpieczono ogrodzenie, a teren dodatkowo oznaczono. Tymczasem przez lata składowania pojemniki ulegają degradacji, co może doprowadzić do skażenia terenu i wód gruntowych. Właśnie dlatego odpady muszą zostać ostatecznie usunięte i zutylizowane przez profesjonalną firmę – zaznacza magistrat.

Poza tym miejscem, na terenie miasta znajduje się jeszcze kilkanaście dzikich wysypisk odpadów. Na żadnym z nich nie są jednak składowane odpady niebezpieczne. Wysypiska te będą sukcesywnie likwidowane przez właściwe dzielnice – zapowiada stołeczny ratusz.

Miasto będzie dążyć do odzyskania poniesionych kosztów – zaznaczają miejscy urzędnicy. Magistrat dodaje, że policja i prokuratura powinny działać w kierunku ustalenia osób odpowiedzialnych za nielegalne sprowadzanie i magazynowanie niebezpiecznych odpadów.

Ponadto wraz z innymi samorządami m.st. Warszawa będzie domagać się utworzenia systemowego rozwiązania na poziomie budżetu państwa, które umożliwi finansowanie likwidacji składowisk z niebezpiecznymi odpadami.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu