przeprowadzi kampanię edukacyjną

Miasto przeprowadzi kampanię edukacyjną pn. „Wspólne rady na odpady”

Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi – to główny cel kampanii pn. „Wspólne rady na odpady”. Od 1. do 30. października br. Wydział Kształtowania Środowiska (WKŚ) Urzędu Miasta Katowice (UM) przeprowadzi kampanię edukacyjną zwracającą mieszkańcom szczególną uwagę na wzajemne obowiązki w ramach systemu gospodarowania odpadami w mieście.

Dotychczas przeprowadzane przez nas działania informacyjno-edukacyjne sprowadzały się do nauki segregacji, czy też zachęcania do ograniczania wytwarzania odpadów, czyli czynności, które każdy mieszkaniec mający na uwadze dobro naszej planety może, a nawet powinien, wdrożyć w swoim codziennym życiu. Zachęty te wpisywały się w ogólnopolski trend edukacji ekologicznej. W sytuacji, gdy miasto corocznie osiąga ustawowo wymagane poziomy recyklingu, zwróciliśmy uwagę, że należy pójść krok dalej, dopracowując te elementy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które sprawiają jeszcze problemy –  mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Dlaczego magistrat przeprowadzi kampanię edukacyjną?

Magistrat zaznacza, że nadzoruje operatora systemu, który odpowiedzialny jest za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Katowicach (to Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – MPGK) i dodaje, iż rozwiązywane na bieżąco zgłoszenia reklamacyjne mieszkańców, nie zawsze wskazują na uchybienia ze strony odbierającego odpady, lecz także na brak świadomości mieszkańców o ciążących na nich obowiązkach.

Po analizie wpływających do WKŚ pism o braku odbioru odpadów niejednokrotnie okazywało się, że brak odbioru wynikał z braku możliwości dojazdu do altany śmietnikowej przez zaparkowane samochody, lub z niewystawienia odpadów przed nieruchomość w czasie, w którym przyjeżdża śmieciarka. Obowiązki właścicieli nieruchomości w tym zakresie określone są uchwałą Rady Miasta Katowice „w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Katowice”, a przy niewywiązaniu się z nich, odbiór odpadów może być niemożliwy. Pracownicy firmy wywozowej nie wchodzą na teren posesji w przypadku, gdy mieszkaniec nie wystawił za bramę worków, ani też nie mają obowiązku posiadania kluczy/pilotów do bram i altan śmietnikowych – ich udostępnienie w dniu wywozu należy do obowiązków właściciela/zarządcy nieruchomości. Jak wynika z praktyki, często są to sytuacje odpowiedzialne za brak odbioru, na który skarżą się mieszkańcy – tłumaczy UM.

Pod jakimi hasłami magistrat przeprowadzi kampanię edukacyjną?

Przeprowadzi kampanię edukacyjną

Magistrat zaznacza, że w związku z taką sytuacją, WKŚ postanowił przeprowadzić kampanię uświadamiającą, której zadaniem jest przekazanie informacji, że do sprawnego działania systemu wywozu odpadów potrzebne są działania zarówno ze strony operatora systemu, jak i mieszkańców/zarządców.

Kampania prowadzona przez WKŚ przewiduje wykorzystanie różnych form przekazu w przestrzeni miejskiej. Będą to tramwaje i autobusy miejskie, billboardy, wiaty przystankowe, ekrany w tramwajach, infokioski, a także media społecznościowe i strony internetowe. Pojawią się tam grafiki uświadamiające potrzebę współdziałania wszystkich osób zaangażowanych w kolejne etapy procesu wywozu odpadów – tłumaczy UM.

Graficzna myśl przewodnia kampanii to dwa puzzle, z których każdy wskazuje na nierozłączne pary obowiązków. Będą jej również przyświecać następujące hasła: „Ty pamiętaj o zgniataniu odpadów – My wywieziemy ich więcej”, „Ty segreguj odpady zgodnie z zasadami – My zapewnimy ich bezpieczne zagospodarowanie”, „Ty wystaw odpady do odbioru przed 6:00 rano – My wywieziemy je zgodnie z harmonogramem”, „Ty nie zastawiaj wjazdu śmieciarce – My odbierzemy Twoje odpady bez przeszkód”, „Ty zawieź gruz, opony i elektrośmieci do GPZO – My zapewnimy ich bezpieczne zagospodarowanie”.

Na podstawie nadesłanej informacji

rys. UM Katowice

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama