Miasto inwestuje w system gospodarki odpadami

Urząd Miasta Luboń (UM) podkreśla, że Miasto inwestuje w system gospodarki odpadami. Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozyskane zostało na ten cel dofinansowanie. Środki zostaną przeznaczone na realizację projektu pn. „Poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Mieście Luboń poprzez budowę punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych oraz stacji przeładunkowej odpady”. Dofinansowanie zostało udzielone w ramach programu priorytetowego nr 2.1.1 Racjonalna gospodarka odpadami Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów.

Luboń usprawnia system gospodarki odpadami

Magistrat pochwalił się, że zakończona została już budowa punktu tymczasowego magazynowania odpadów – stacji przeładunkowej odpadów zlokalizowanej przy ul. Chemików. Stacja posiada już pozwolenie na użytkowanie. Punkt przeładunkowy został wyposażony w niezbędną infrastrukturę. Obejmuje on plac z zadaszonymi boksami magazynowania odpadów, drogę dojazdową oraz zbiornik ścieków technologicznych i plac z boksami magazynowania odpadów. Tworzy go także zbiornik na ścieki gospodarczo-bytowe, budynek socjalno-biurowy oraz waga samochodowa. W ciągu miesiąca dotrze ładowarka teleskopowa.

Urząd poinformował też, że 28 lutego br., miejskiej spółce Kom-Lub przekazane zostały nowe pojazdy przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów. Były to: jedna z dwóch zamówionych śmieciarek marki DAF oraz nowy samochód dostawczy marki ISUZU. W ramach podpisanej umowy, jeszcze w tym roku do Lubonia trafi druga śmieciarka oraz pojazd typu hakowiec.

Budowa PSZOK-u elementem projektu

Kolejną inwestycją realizowaną w ramach projektu jest budowa nowego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK-u). będzie się on mieścić przy ul. Dębieckiej w Luboniu. 24 lutego br., Miasto uzyskało pozwolenie na budowę tej inwestycji i tym samym jeszcze w marcu planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych. Zgodnie z zawartą umową, nowy PSZOK zostanie oddany do użytku najpóźniej do końca czerwca 2024 r. Po rozpoczęciu działalności nowego obiektu, PSZOK przy ul. Niepodległości zostanie zamknięty – zapowiedział UM.

Według magistratu, podejmowane przez Miasto działania mają m.in. powstrzymać wzrost tzw. opłaty śmieciowej (stawka wynosi obecnie 33 zł od mieszkańca).

Na podstawie lubon.pl

fot. UM Luboń

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu