Miasta stanęły w szranki

Bursa i Istambuł (Turcja), Cascais, Lizbona i Porto (Portugalia), Cork (Irlandia), Essen (Niemcy), Nijmegen i s-Hertogenbosch (Holandia), Lahti (Finlandia), Pecz (Węgry) oraz Umeå (Szwecja) – to miasta, które ubiegają się o tytuł „Zielonej Stolicy Europy” w 2017 r. Przyznaje się go za najwyższe standardy w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. To już ósma edycja tego konkursu.
 
cascais
Cascais (Portugalia)
 
Oceny wszystkich zgłoszeń dokona zespół międzynarodowych ekspertów, bazując na 12 kryteriach. Dotyczą one jakości powietrza, zmiany klimatu, łagodzenia jej skutków i adaptacji do nich, ekoinnowacji i trwałego zatrudnienia, efektywności energetycznej, miejskich terenów zieleni i zrównoważonej gospodarki gruntami, zintegrowanego zarządzania środowiskowego, transportu lokalnego, ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, jakości środowiska akustycznego, wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi, oczyszczania ścieków oraz gospodarki wodnej.
 
Spośród 10 miast kilka znajdzie się w finale. W czerwcu 2015 r. finaliści zostaną poproszeni o przedstawienie swoich kandydatur międzynarodowemu jury. Oceni ono ich zaangażowanie w poprawę stanu środowiska naturalnego, poziom ambicji ich celów na przyszłość, działania komunikacyjne oraz zakres, w jakim miasta te mogą stanowić wzór do naśladowania i propagować najlepsze praktyki w innych miastach europejskich.
 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czerwcu 2015 r. w Bristolu („Zielona Stolicy Europy” 2015).
 
Na podstawie: http://europa.eu
fot. www.morguefile.com

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny