odpady przeznaczone do recyklingu

Miały być odpady przeznaczone do recyklingu

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) zatrzymali do kontroli pojazd przewożący ponad 21 ton odpadów, które zamiast tworzyw przeznaczonych do recyclingu, zawierały zmieszane odpady komunalne. KAS zaznacza, że nielegalny transport odpadów został zawrócony do Niemiec.

Jak podaje KAS, jej opolscy funkcjonariusze zatrzymali do kontroli pojazd ciężarowy, który przewoził odpady o intensywnym i nieprzyjemnym zapachu. Ich podejrzenia wzbudziły rozbieżności stwierdzone w wyniku kontroli. Z dokumentacji wynikało bowiem, że w pojeździe miały się znajdować tworzywa sztuczne, stanowiące odpady przeznaczone do recyklingu. Opinia wydana przez wezwanego na miejsce kontroli przedstawiciela Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu potwierdziła przypuszczenia, że przewożony materiał to mieszanina różnych odpadów, w tym komunalnych.

„Odpady przeznaczone do recyklingu” cofnięte do Niemiec

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami KAS podjęła stosowne działania, uniemożliwiające dalszy przewóz na terytorium Polski transportu, który rzekomo miał zawierać odpady przeznaczone do recyklingu. O nielegalnym transporcie zawiadomiono Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, który nakazał wywóz odpadów do ich nadawcy z Niemiec.

W związku z tym, naczelnik Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu zarządził konwój naczepy z towarem na terytorium Polski. Zobowiązał również przewoźnika, aby przejazd do miejsca wskazanego przez przewoźnika, jako miejsca przekroczenia granicy, odbył się pod nadzorem wyspecjalizowanej jednostki działającej w zakresie ochrony osób i mienia, wynajętej przez osobę odpowiedzialną i na jej koszt – informuje KAS.

Organ dodaje, że w sprawie toczy się postępowanie administracyjne, a przewoźnikowi grozi łączna kara w wysokości 25 tys. zł. Dodatkowo za przestępstw przeciwko środowisku, polegające na przywożeniu odpadów z zagranicy grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Przy okazji KAS zaznacza, że liczba dokonywanych przez jej funkcjonariuszy ujawnień nielegalnego przemieszczania odpadów stale wzrasta. W 2017 r. odnotowano 74 takie przypadki, w 2018 r. – 212, a w 2019 r. (w okresie do 31. października) było to 262 ujawnienia. Zwiększa się też ilość zatrzymywanych przez KAS odpadów: w 2017 r. – 329 ton, w 2018 r. – ok. 3 tys. ton, a w 2019 r. już 5,5 tys. ton.

Na podstawie www.gov.pl

fot. KAS

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama