Serca na plastikowe nakrętki

Metalowe serca na plastikowe nakrętki

Nakręcamy na pomaganie i recykling! W Rybniku pojawiły się czerwone pojemniki – metalowe serca na plastikowe nakrętki. Będzie można do nich wrzucać plastikowe nakrętki. To doskonały materiał na surowiec wtórny i sposób na pomoc charytatywną – przekonuje i zachęca do włączenia się w zbiórkę Urząd Miasta Rybnika (UM).

Metalowe serca na plastikowe nakrętki stanęły w dwóch miejscach Rybnika

Czerwone, metalowe instalacje w kształcie serca trudno przeoczyć. Ustawione zostały w dwóch miejscach: przy parkingu wielopoziomowym oraz przy budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ) nr 1 na ul. Kościuszki 55 w Rybniku.

Metalowe serca na plastikowe nakrętki to forma pomocy charytatywnej – mieszkańcy będą mogli do nich wrzucać plastikowe nakrętki, za które zapłacą firmy odbierające odpady. Same zaś nakrętki, zamiast trafić do śmieci, mogą otrzymać drugie życie. Po ich przerobieniu na surowiec wtórny – plastikowy regranulat, powstają np. doniczki, wiadra, czy łopaty – zaznacza UM.

Taka zbiórka, poza oczywistym celem charytatywnym, w doskonały sposób uświadamia ludziom, czym tak naprawdę jest recykling i jaki można dzięki niemu osiągnąć pożytek. Ma również zalety z perspektywy miasta – podnosi poziom odzysku surowców pochodzących z odpadów komunalnych, a w pewnym stopniu obniża też koszt wywozu śmieci – mówi Ilona Krajczewska, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej UM.

Serca na plastikowe nakrętki – sposób by pomóc niepełnosprawnym

Jedno metalowe serce pomieści ok. 75 kg plastikowych nakrętek. Za utrzymanie w należytym porządku miejsca wokół pojemników-serc na nakrętki odpowiedzialne będzie rybnickie koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI), które jest uczestnikiem powstałego w ramach inicjatywy lokalnej projektu „Nakręcamy na pomaganie”.

Celem projektu jest pomoc osobom potrzebującym, podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców miasta i obniżenie kosztów odbioru odpadów komunalnych. Nasza inicjatywa wypływa z wieloletniego doświadczenia w segregacji odpadów. Realizując kilka lat temu akcję pod hasłem „Zbieramy na Busa”, zaangażowaliśmy wiele osób. Nakrętki zbierali uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, rodzice, uczniowie rybnickich szkół, przedszkolaki, seniorzy, ogólnie mieszkańcy Rybnika. Teraz znowu zachęcamy, by mieszkańcy miasta zaangażowali się w zbiórkę, realizując jednocześnie cel społeczny i ekologiczny – mówi Lidia Moc, przewodnicząca rybnickiego koła PSONI, którego celem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna podopiecznych.

Metalowe serca na plastikowe nakrętki – akcję wesprą firmy

Funkcjonujący w strukturach PSONI Warsztat Terapii Zajęciowej nr 1 „Przystań” brał udział w ogólnopolskiej akcji segregującej elektrośmieci „Zbieraj z klasą z WTZ”. – Mając takie doświadczenia i ogromną chęć zaangażowania ze strony uczestników warsztatu, chcieliśmy przeprowadzić kolejną akcję w naszym mieście, a tym samym „nakręcić na pomaganie” mieszkańców Rybnika – dodaje Agata Marszałek, kierownik WTZ nr 1.

Jak podaje rybnicki magistrat, PSONI zawrze ze spółkami Eko i Sego umowy na odbiór nakrętek oraz będzie ten odbiór nadzorować. – Firmy Eko i Sego chętnie włączają się w przedsięwzięcia mające na celu zwiększanie wrażliwości mieszkańców miasta na problem segregacji odpadów „u źródła”. Liczymy, że ta inicjatywa, a za jej sprawą wsparcie osób niepełnosprawnych, spowoduje zwiększenie ilości i czystości tzw. selektywnej zbiórki, a także przekona do segregacji osoby jeszcze nieprzekonane – podkreśla Mateusz Golik, prezes Zarządu spółki Sego.

Metalowe serca na plastikowe nakrętki kosztowały ok. 3 tys. zł

Dochód ze sprzedaży nakrętek przeznaczony zostanie na cele statutowe rybnickiego koła PSONI. Dzięki zbiórce zostanie dofinansowany turnus rehabilitacyjny dla osób z niepełnosprawnościami – członków rybnickiego Koła PSONI.

Jak zaznacza UM, metalowe serca na plastikowe nakrętki służą do zbiórki wszystkich plastikowych nakrętek: z butelek po wodzie mineralnej, napojach, sokach, a także po jogurtach i chemii gospodarczej czy kosmetykach.

Dlaczego w charytatywnych zbiórkach zbierane są akurat nakrętki, a nie jakiś inny rodzaj odpadu? Bo są one stosunkowo ciężkie, a jednocześnie zajmują mało miejska i łatwo je gromadzić. Podobne pojemniki z powodzeniem funkcjonują już w wielu polskich miastach. Dzięki nim mieszkańcy mogą przyczynić się do pomocy potrzebującym, jednocześnie troszcząc się również o ekologię – pyta i odpowiada rybnicki magistrat. Warto dodać, że zakup metalowych pojemników przez Miasto to koszt ok. 3 tys. zł, a ich montażem zajęły się Rybnickie Służby Komunalne.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Rybnika

fot. L. Tyl/UM Rybnika

reklama

reklama

reklama

reklama