Mechanizm autoryzowanego przedstawiciela

Mechanizm autoryzowanego przedstawiciela

Zgodnie z art. 25 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  podmiot, który wprowadza do obrotu sprzęt pochodzący od producenta, nie musi wykonywać obowiązków nałożonych na niego ustawą, jeśli spełni szereg ustawowych zapisów i obostrzeń. Jednym z warunków jest zastosowanie mechanizmu autoryzowanego przedstawiciela, który posiada wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Na początek warto zaznaczyć, że  producentem może być osoba fizyczna, jednostka organizacyjna, niemającą osobowości prawnej, lub osoba prawna, niemająca siedziby na terytorium Polski. Sprzedaje on sprzęt na terytorium Polski, w tym za pomocą środków porozumiewania się na odległość, bezpośrednio gospodarstwom domowym lub użytkownikom innym niż gospodarstwa domowe.

Mechanizm autoryzowanego przedstawiciela, gdy producent sprzedaje do dystrybutorów/firm (w trybie B2B, nie do użytkowników końcowych)

W omawianym przypadku producent, ma prawo do wyznaczenia autoryzowanego przedstawiciela odpowiedzialnego za wykonywanie na terytorium Polski obowiązków określonych ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEiE) w odniesieniu do wprowadzonego do obrotu sprzętu pochodzącego od tego producenta.

Podmiot (dystrybutor), który wprowadza do obrotu sprzęt pochodzący od producenta, nie musi wykonywać obowiązków nałożonych ustawą na wytwórcę sprzętu, o ile:

1) Autoryzowany przedstawiciel tego producenta jest wpisany do BDO (dział IV);

2) Dystrybutor przekazał autoryzowanemu przedstawicielowi wyznaczonemu przez producenta, wszelkie niezbędne dane, w szczególności informacje o masie wprowadzonego do obrotu, w danym roku oraz w poprzednim roku kalendarzowym, sprzętu pochodzącego od tego producenta;

3) Umieszcza na swoich fakturach VAT/paragonach i innych dokumentach związanych z wprowadzeniem sprzętu numer rejestrowy BDO autoryzowanego przedstawiciela.

Producent musi podać swojemu autoryzowanemu przedstawicielowi wykaz dystrybutorów (polskich firm), którzy korzystają ze zwolnienia, o którym mowa powyżej i za których producent ponosi koszty gospodarowania odpadami (KGO).

Jak ustalić, czy producent wyznaczył autoryzowanego przedstawiciela? Najlepiej zapytać producenta czy ponosi koszty gospodarowani odpadami w Polsce. Niestety, sprawdzenie tego w rejestrze BDO jest bardzo trudne. Autoryzowanymi przedstawicielami mogą być organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego (obecnie dziewięć podmiotów), ale też inne podmioty. Autoryzowany przedstawiciel musi mieć wpis w dziale IV rejestru BDO. Wpis musi być aktualizowany na bieżąco. Przedsiębiorca, w tym organizacja odzysku, musi dokonać aktualizacji w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana. Kolejne 30 dni ma właściwy urząd na zatwierdzenie wpisu. Oznacza to, że informacja o wyznaczeniu przez producenta autoryzowanego przedstawiciela może pojawić się w BDO z dwumiesięcznym opóźnieniem.

Co z obowiązkami w zakresie baterii i akumulatorów oraz opakowań?

W Polsce nie ma mechanizmu autoryzowanego przedstawiciela  w odniesieniu do obowiązku rozliczania baterii i akumulatorów oraz opakowań. Producent nie może rozliczyć wprowadzanych baterii oraz opakowań sprzedawanych w trybie B2B. Wprowadzający (dystrybutor, polska firma) musi samodzielnie rozliczyć baterie i akumulatory wprowadzane w sprzęcie producenta, który wyznaczył autoryzowanego przedstawiciela dla sprzętu.

Analogicznie w przypadku opakowań. Wprowadzający rozlicza wprowadzenie opakowań, w których został wprowadzony sprzęt, rozliczony przez producenta.

W związku z tym, dystrybutor musi być zarejestrowany w BDO w zakresie baterii i akumulatorów (Dział V, tabela 1) oraz opakowań (Dział VI, tabela 4).

Dystrybutor na fakturach VAT/paragonach i innych dokumentach związanych z wprowadzeniem baterii, akumulatorów i opakowań posługiwać się musi swoim numerem rejestrowym oraz numerem rejestrowym autoryzowanego przedstawiciela.

Dystrybutor może realizować obowiązki samodzielnie lub powierzyć je organizacji odzysku.

Mechanizm autoryzowanego przedstawiciela, gdy producent sprzedaje do użytkowników końcowych (w trybie B2C, osób indywidualnych)

Producent, który w tym modelu sprzedaje sprzęt elektryczny i elektroniczny musi wyznaczyć autoryzowanego przedstawiciela odpowiedzialnego za wykonywanie na terytorium Polski obowiązków określonych ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w odniesieniu do wprowadzonego sprzętu przez tego producenta.

Autoryzowany przedstawiciel i elektroodpady

Producent posługuje się na dokumentach związanych z wprowadzeniem numerem BDO autoryzowanego przedstawiciela.

Obowiązki w zakresie baterii i akumulatorów oraz opakowań sprzedawanych w trybie B2C

Producent, musi się zarejestrować jako wprowadzający baterie i akumulatory (Dział V, tabela 1 rejestru BDO) oraz opakowania (Dział VI, tabela 4 rejestru BDO).

Na paragonach i innych dokumentach związanych z wprowadzeniem powinien on posługiwać się swoim numerem rejestrowym BDO.

Podobnie, jak w pierwszym omawianym przypadku, także w tym wariancie producent (wprowadzający) może realizować obowiązki samodzielnie lub powierzyć je organizacji odzysku.

Artykuł opublikowany w ramach współpracy z firmą ASEKOL PL Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego i Organizacja Odzysku Opakowań S.A. – Partnerem Portalu

Czyste Sołectwo

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny