Marzyciele recyklingu

Marzyciele recyklingu spotkali się w Gorzowie Wlkp.

18 kwietnia, w Gorzowie Wlkp. odbyła się Ogólnopolska konferencja branży odpadowej, zorganizowana przez spółki INNEKO i Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie (ZZO) pod tytułem „Marzyciele recyklingu”.

Spotkanie patronatem objęli Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa lubuskiego a także Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa Wlkp., który dokonał otwarcia konferencji.

Moderatorem spotkania był Aleksander Sobolewski, dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.

Marzyciele recyklingu podzielili się swoimi pomysłami i działaniami podczas konferencji

Wśród uczestników konferencji marzycieli recyklingu znaleźli się przedstawiciele wszystkich komunalnych regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK-ów) z województwa lubuskiego. Gościem spotkania był też m.in. Wojciech Janka, dyrektor Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast.

Jak zaznacza Inneko, marzyciele recyklingu to nie romantycy, którzy żyją tylko swoimi ideami, nigdy nie zrealizowanych pomysłów. To według spółki pozytywiści, którzy owszem, marzą, ale też twardo stąpają po ziemi i śmiało wprowadzają w życie rozwiązania, które pomogą im realizować marzenia, w ich wypadku recyklingowe.

Referat podczas konferencji zaprezentował Jacek Połomka, prezes ZZO w Marszowie, który podzielił się z uczestnikami marzeniem o zredukowaniu do zera ilości składowanego stabilizatu. Odniósł się przy tym do funkcjonowania w ZZO jedynego w Polsce i unikalnego w skali Europy systemu do odzysku szkła z frakcji podsitowej.

Z kolei Piotr Szewczyk, m.in. przewodniczący Rady RIPOK, mówił o maksymalnym wykorzystaniu tego, co można uzyskać z części biologicznej strumienia odpadów trafiających do RIPOK-u.

Łącznie na konferencji przedstawiono pięć prezentacji. Oprócz wymienionych, osiągnięcia w zakresie utylizacji odpadów jednego z najnowocześniejszych RIPOK-ów w Polsce prezentowała Joanna Siwek z Bielska-Białej. Jak gospodarować zasobami tak, by to gospodarowanie odbywało się w obiegu zamkniętym opowiedział Tomasz Wojciechowski, prezes Zarządu spółki GWDA.

Gospodarze konferencji, w osobach Artura Czyżewskiego, prezesa Zarządu INNEKO oraz Moniki Piaskowskiej, dyrektor ds. koordynacji grupy kapitałowej INNEKO, przedstawili m.in. pomysł na edukację dorosłych w zakresie poprawy segregacji odpadów. Pomysł ten obejmuje tablicę informacyjno-edukacyjną o wymiennych modułach montowaną w altanach śmieciowych.

Marzyciele recyklingu napisali list do premiera

Podczas dyskusji uczestnicy konferencji podkreślali rangę i potrzebę takich spotkań, ubolewali jednak nad brakiem zainteresowania inicjatywą ze strony rządowej. Dlatego „Marzyciele Recyklingu” wystosowali list do premiera Morawieckiego, w którym proszą m.in. o powołanie grupy doradczej, która mogłaby wspierać rządzących w przygotowywaniu dobrych rozwiązań, nie tylko prawnych, dla branży.

Podczas konferencji „Marzyciele Recyklingu” przedstawiliśmy wiele tematów, które mogłyby pomóc rządowi, ministrom czy pracownikom różnych instytucji nadzorujących naszą branżę w lepszym zrozumieniu jej problemów i potrzeb. Niestety, nikt np. z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, bardzo ważnej dla naszej działalności instytucji, nie pojawił się w Gorzowie, a szkoda, bo z pewnością pomogłoby to w zrozumieniu problemów branży i poszukiwaniu odpowiednich rozwiązań – powiedział podsumowując konferencję prezes Czyżewski.

Na podstawie informacji nadesłanej przez Inneko

fot. Inneko

partner portalu

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny