Mapa drogowa

The Plastics Transition, czyli mapa drogowa cyrkularnej transformacji branży tworzyw sztucznych

Europejscy producenci tworzyw sztucznych poinformowali, że inaugurują The Plastics TransitionTo mapa drogowa, której celem jest przyśpieszenie cyrkularnej transformacji tworzyw sztucznych. Inicjatywa ma na celu również obniżenie do zera netto emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia. Ma ona też wspierać zrównoważone wykorzystywanie tworzyw sztucznych.

Mapa drogowa, której celem jest w pełni zrównoważony system tworzyw sztucznych

Plastics Europe wraz ze swoimi firmami członkowskimi podziela obawy społeczne dotyczące wpływu europejskiego systemu tworzyw sztucznych na zmiany klimatyczne. Podmioty te mają również świadomość wyzwań generowanych przez odpady z tworzyw sztucznych. Wspólnie uznają też konieczność wspierania zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych. „Tworzywa sztuczne są niezastąpionym materiałem w wielu zastosowaniach i mają do odegrania kluczową rolę w umożliwieniu transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju i wspieraniu konkurencyjności wielu sektorów w Europie. Naszym celem jest stworzenie w pełni zrównoważonego systemu tworzyw sztucznych, który w dalszym ciągu będzie spełniał konsumenckie i społeczne potrzeby, wspierając jednocześnie transformację wielu sektorów na dalszych etapach łańcucha wartości i pozostając strategicznym zasobem europejskiej gospodarki” – napisano w informacji prasowej.

– Po raz pierwszy nasza branża zjednoczyła się wokół niezwykle ambitnego, a jednocześnie realistycznego planu przeprojektowania europejskiego systemu tworzyw sztucznych – mapy drogowej The Plastics Transition. Mapa będzie naszą Gwiazdą Polarną, która prowadzić nas będzie przez najbliższe lata i która odzwierciedla dogłębną zmianę kulturową, jaka zaszła w naszej branży – powiedziała Virginia Janssens, dyrektor zarządzająca ww. organizacji.

Ścieżka prowadząca do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych

Mapa drogowa ustanawia ścieżkę prowadzącą do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z całego systemu tworzyw sztucznych o 28% do 2030 r. Wskazuje także drogę do zerowych emisji netto do 2050 r. Jednocześnie przewiduje stopniowe zastępowanie tworzyw sztucznych wytwarzanych z surowców kopalnych. Szacuje także, że cyrkularne tworzywa sztuczne mogłyby zaspokoić 25% zapotrzebowania w Europie w 2030 r. i 65% do 2050 r. Deloitte szacuje, że wszystkie dodatkowe inwestycje i koszty operacyjne przeznaczone na zeroemisyjną i cyrkularną produkcję wyniosą 235 mld euro.

Mapa drogowa identyfikuje kluczowe dźwignie i czynniki umożliwiające przeprowadzenie transformacji – zaznacza organizacja branży tworzyw sztucznych. Szczegółowo opisuje też niezwłoczne, krótko- i średnioterminowe kamienie milowe i działania niezbędne do podjęcia przez producentów tworzyw sztucznych. „Zdajemy sobie sprawę, że nasza branża musi zintensyfikować działania, aby zapewnić szybsze zmiany systemowe. Jednocześnie mapa drogowa wskazuje, że cyrkularność ze swej natury wymaga podejścia obejmującego cały łańcuch wartości, dlatego uwzględnia także rekomendowane działania do podjęcia przez decydentów i interesariuszy w łańcuchu wartości tworzyw sztucznych od teraz do roku 2030” – podano w informacji prasowej.

Mapa drogowa podkreśla potrzebę stworzenia europejskich systemów gospodarowania odpadami

– Do odniesienia sukcesu potrzebne są zdecydowane działania, prawdziwa współpraca i wyraźna wola polityczna. Decyzje podjęte w ciągu kilku najbliższych lat określą, czy i jak szybko uda nam się zrealizować ambitne założenia przedstawione w mapie drogowej. Pilnie potrzebujemy sprzyjającej polityki i ram regulacyjnych, które będą stymulować cyrkularne rynki i cyrkularne inwestycje przemysłu w Europie, a nie hamować transformację branży. Szansa na podjęcie zasadniczych decyzji szybko mija – podkreśliła dyrektor Janssens.

W mapie drogowej podkreślono potrzebę stworzenia europejskich systemów gospodarowania odpadami dostosowanych do cyrkularnej i zeroemisyjnej gospodarki. Wskazano również konieczność opracowania minimalnych celów w zakresie zawartości cyrkularnych tworzyw sztucznych w kluczowych zastosowaniach, pozwalających na stworzenie popytu na tworzywa cyrkularne. Określono również potrzebę odblokowania inwestycji branżowych, np. w bardzo potrzebną infrastrukturę recyklingu chemicznego. Decydenci muszą także zadbać o to, by w okresie transformacji europejski system tworzyw sztucznych pozostał konkurencyjny na arenie międzynarodowej.

– Cieszymy się z możliwości, jakie daje Zielony Ład, dotyczących m.in. stworzenia dobrze prosperującego i konkurencyjnego europejskiego przemysłu tworzyw sztucznych, pozwalającego nam zwiększać inwestycje i innowacje w zakresie cyrkularności i dekarbonizacji. Aby jednak umożliwić tę transformację, będziemy potrzebować środków zapewniających konkurencyjność naszej branży, które pozwolą zapobiec migracji działalności przemysłowej i inwestycji z Europy do innych regionów oraz uniknąć coraz większego uzależnienia od importu tworzyw, które niekoniecznie spełniają wymogi UE w zakresie zrównoważonego rozwoju – zaznaczył Marco ten Bruggencate, prezes Plastics Europe.

Istotny wkład we wzbogacanie i promowanie dialogu i współpracy z decydentami

Organizacja branżowa zaznacza, iż wierzy, że mapa drogowa wniesie istotny wkład we wzbogacanie i promowanie dialogu i współpracy z decydentami. Jest to proces dynamiczny. Oznacza to, że mapa będzie sukcesywnie aktualizowana z uwzględnieniem nowych faktów i zmian w otoczeniu branży, ram prawnych oraz stopnia zaangażowania całego łańcucha wartości.

– Europejski przemysł tworzyw sztucznych jest zbyt duży, złożony i wzajemnie powiązany, aby jakikolwiek jego uczestnik mógł samodzielnie stworzyć system cyrkularny i zeroemisyjny netto. Musimy nauczyć się lepiej słuchać siebie nawzajem, komunikować się z sobą i współpracować. Mapę drogową należy postrzegać jako zaproszenie zmierzenia się z naszym sposobem myślenia i do identyfikowania obszarów, w których możemy połączyć siły i wspólnie osiągać jeszcze szybsze postępy. Aby promować tę współpracę, Plastics Europe wzywa Komisję Europejską do zainicjowania dialogu na rzecz czystej transformacji (Clean Transition Dialogue) dla europejskiego systemu tworzyw sztucznych – podkreślił

Rob Ingram, wiceprezes Plastics Europe, przewodniczący Grupy Roboczej ds. Mapy Drogowej.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny