Lokalne weto

Na terenie gminy Pobiedziska w miejscowości Polska Wieś nie będzie zakładu zagospodarowania odpadów. Decyzję dotyczącą środowiskowych uwarunkowań dla tego przedsięwzięcia wydał 23 września br. Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska. Odmowna decyzja władz pokrzyżowała plany firmie Alkom, która od kilku lat walczyła o powstanie składowiska.
 
Przedsięwzięcie nie tylko wzbudzało społeczne protesty, ale – jak uzasadnia decyzję burmistrz – nie jest w gminie potrzebne. Co więcej, inwestycja jest niezgodna z wojewódzkim planem gospodarki odpadami. W decyzji podkreślono również, iż Pobiedziska należą do Regionu II, dla którego Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych jest składowisko odpadów w Suchym Lesie wraz z kompostownią pryzmową. W uzasadnieniu decyzji odmownej wskazano także na fakt przynależności gminy Pobiedziska do Międzygminnego Związku „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. Stając się członkiem tego Związku, gmina zdecydowała o przyszłości związanej z gospodarką odpadami, które docelowo mają trafiać do budowanej właśnie Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w Poznaniu.
 
Na podstawie: www.pobiedziska.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu