Lokalne sprzątanie

1728 worków z odpadami, o łącznej wadze niemal 5,5 tony – tak w skrócie można podsumować akcję „Sprzątanie Gdyni”, która jest lokalną odsłoną ogólnopolskiej kampanii „Sprzątanie świata”. W tym roku w gdyńskim przedsięwzięciu wzięło udział ok. 9,5 tys. uczniów z 54 placówek edukacyjnych.
 
Projekt jest koordynowany przez Wydział Środowiska Urzędu Miasta Gdyni. Inicjatywa ta ma na celu edukację dzieci i młodzieży w zakresie zasad segregacji odpadów oraz uwrażliwienie ich na zagadnienia związane z ochroną środowiska.
 
Podczas tegorocznej edycji „Sprzątania Gdyni” postanowiono nagrodzić placówkę, która zebrała największą ilość odpadów (w przeliczeniu na jednego ucznia). Na podstawie zgłoszeń udziału i raportów przekazania zebranych worków z odpadami do Eko Doliny w Łężycach ustalono, że najefektywniejsi okazali się uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Gdyni – na każdego uczestnika akcji przypadły ponad dwa worki zebranych odpadów.
 
Tegoroczną edycję poszerzono także o konkurs dla uczniów szkół biorących udział w akcji. Młodzież mogła rywalizować w dwóch kategoriach: na najlepszy plakat promujący segregację odpadów oraz na gazetkę szkolną na temat selektywnej zbiórki odpadów. Na konkurs zgłoszono 96 plakatów i trzy gazetki szkolne. Spośród autorów tych prac nagrodzono Ninę Dikti i Klaudię Janowską ze Szkoły Podstawowej nr 44 w Gdyni (plakat) oraz Szkołę Podstawową nr 26 w Gdyni (gazetka szkolna).
 
Na podstawie: www.gdynia.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu