Lista w nowej odsłonie

Zakończono aktualizację „Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”. Nowy spis obowiązuje od dnia jego publikacji na stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, tj. od 10 czerwca 2014 r.
 
Poprawiona lista obejmuje 567 przedsięwzięć o łącznej wartości 248,8 mld zł. Większość z nich (468) to zadania podstawowe na sumę 176,5 mld zł, natomiast pozostałe 99 inwestycji to projekty rezerwowe (72,3 mld zł). Na wymienione na Liście przedsięwzięcia przewidziano unijne dofinansowanie w wysokości 137,2 mld zł, w tym 99,5 mld zł na zadania z listy podstawowej.
 
Ministerstwo zarekomendowało włączenie na zaktualizowaną Listę 28 nowych inwestycji, z których sześć przewidziano dla sektora środowiska, a jedną dla energetyki. Z wykazu zniknęło natomiast dziewięć projektów, m.in. po jednym w obszarach środowiska i energetyki.
 listaPoIiŚ
Obecnie na Liście znajduje się 85 przedsięwzięć środowiskowych i tylko dwa z nich wpisano na listę rezerwową. Ich łączna wartość opiewa na blisko 17,4 mld zł. Najwięcej zadań zaplanowano w zakresie transportu – aż 356, a najmniej w obszarze szkolnictwao wyższego i energetyki – odpowiednio 26 i 27 inwestycji.
 
Dodatkowo na Listę wprowadzono aktualne danedotyczące projektów, uzyskane w procesie ich monitorowania, a także pochodzące ze zaktualizowanych dokumentów programowych. Zmiany nastąpiły w odniesieniu do tytułów, kosztów, terminów realizacji, nazw instytucji odpowiedzialnych za wykonanie i zakresów rzeczowych poszczególnych przedsięwzięć.
 
Na podstawie: www.mir.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny