Likwidacja azbestu ze wsparciem

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu poinformował o możliwości pozyskania dofinansowania na inwestycje w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Nabór wniosków potrwa do 27 lutego 2015 r.
 
Dostępna na ten cel alokacja sięga niemal 4,5 mln zł.Na dotacje mogą liczyć projekty realizowane na obiektach użyteczności publicznej, których właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego. Chodzi m.in. o placówki oświatowe, przychodnie, szpitale, ośrodki pomocy społecznej, kultury i bezpieczeństwa publicznego. Ponadto wsparcie może objąć przedsięwzięcia realizowane na budynkach, których właścicielami są osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
 
Jeden podmiot może otrzymać maksymalnie 30 tys. zł dofinansowania. Dotacja pokrywa do 100% kosztów kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż 1000 zł za 1 Mg unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.
 
Co istotne, iwestycje muszą być zlokalizowane na terenie gmin, w których przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest i które posiadają program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest i są z nim zgodne.
 
fot. www.morguefile.com

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu