Gospodarka odpadami w Katowicach

Letni sezon i gospodarka odpadami w Katowicach

Wzrost świadomości ekologicznej wśród mieszkańców, błędy po stronie właścicieli niektórych lokali gastronomicznych i kontynuacja rozpoczętego wraz z początkiem pandemii „trendu remontowego” – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Katowicach (MPGK) podsumowało tegoroczny, nietypowy letni sezon w obszarze, jakim jest gospodarka odpadami w Katowicach.

W nadesłanej informacji Urząd Miasta Katowice (UM) zaznaczył, że ze sposobu, w jaki postępujemy z odpadami, można wyczytać bardzo wiele.

Jak zaznaczył UM, sezon letni to tradycyjnie czas, w którym wyrzucamy dużo opakowań po napojach i częściej odwiedzamy lokale gastronomiczne, generując przy tym więcej odpadów. W tym roku – dodatkowo – część osób zrezygnowała z wakacyjnych wojaży i pozostała we własnych domach, co także miało przełożenie na miejską gospodarkę odpadami.

Gospodarka odpadami w Katowicach – rośnie świadomość ekologiczna mieszkańców

Przedstawiciele MPGK zaobserwowali, że tego lata mieszkańcy Katowic wyrzucali znacznie więcej szklanych opakowań oraz butelek. Takich odpadów było o ponad 30% więcej niż w sezonie letnim ubiegłego roku. – Można przypuszczać, że wiąże się to z bardziej świadomym podejściem mieszkańców do kwestii ekologicznych. Częściej rezygnują oni z opakowań z tworzyw sztucznych i wybierają np. produkty spożywcze w szklanych opakowaniach. Najszybciej w mieście nadal zapełniają się pojemniki na metale i tworzywa sztuczne. Miejmy nadzieję, że będzie to stały trend, a mieszkańcy będą przykładać wagę do segregacji śmieci. Dużym problemem nadal jest jednak to, że katowiczanie nie zgniatają opakowań plastikowych oraz kartonów przed wyrzuceniem. W rezultacie śmieciarki wożą niestety prócz odpadów także powietrze – mówi Robert Potucha, wiceprezes katowickiego MPGK.

Nieznacznie, ale konsekwentnie rośnie ogólna ilość odpadów zbieranych selektywnie, co jest pozytywnym trendem, z którego także można wyczytać wzrost świadomości ekologicznej katowiczan. W tej kwestii jednak jeszcze sporo pozostało do zrobienia, bo wiele z trafiających do MPGK odpadów jest niestety zbyt zanieczyszczonych, aby przejść dalszą drogę recyklingu.

Gospodarka odpadami w Katowicach – gastronomia do poprawki

Po okresie ograniczenia działalności, spowodowanym epidemią koronawirusa, gastronomia ruszyła w lecie pełną parą. Podmioty gospodarcze prowadzące działalność handlową i gastronomiczną generują duże ilości odpadów, popełniając niestety przy tym sporo błędów w zakresie ich pozbywania się. Sezon letni pokazał, że część podmiotów unika niestety płacenia za faktycznie wytworzone ilości odpadów. Zdarzają się także przypadki podrzucania odpadów do pojemników przeznaczonych dla mieszkańców i przez nich opłacanych. Notujemy też, szczególnie w śródmieściu, epizody pozostawania odpadów w workach obok pojemników. Staramy się reagować na te kwestie interwencyjnie, ale niestety się powtarzają, więc nadszedł czas na rozwiązania systemowe – podsumowuje Robert Potucha.

Problem mają rozwiązać m.in. wspólne kontrole prowadzone przez przedstawicieli MPGK i Straży Miejskiej w Katowicach, a także planowane, nawet dziesięciokrotne podniesienie ogólnokrajowych kar za zaśmiecanie dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych – wskazuje UM.

Gospodarka odpadami w Katowicach i rosnąca ilość odpadów poremontowych

Od początku pandemii, MPGK obserwuje zwiększone zainteresowanie usługami Gminnych Punktów Zbierania Odpadów (GPZO). Przez pewien czas były one zamknięte, ale od 22 kwietnia działają, uwzględniając zaostrzone rygory bezpieczeństwa sanitarnego. Także latem ruch w GPZO nie zmalał.

gospodarka odpadami

Wydaje się, że część katowiczan, tak jak wcześniej czas „zostań w domu”, tak teraz okres urlopowy wykorzystała na prace remontowe lub przemeblowanie mieszkań. Największy ruch obserwujemy na południu miasta. Nasz Punkt przy ul. Zaopusta odwiedza średnio 100 mieszkańców dziennie. Biorąc pod uwagę stale rosnące zainteresowanie, planujemy jego powiększenie, rozwój systemu obsługi klientów i rozładunku odpadów – uzupełnia wiceprezes MPGK.

Coraz nowocześniejsza infrastruktura komunalna

Okres letni spółka wykorzystała także na unowocześnienie istniejącej infrastruktury. Kontynuowany jest m.in. montaż nowoczesnych pojemników półpodziemnych, które są rozwiązaniem estetycznym, mieszczącym więcej odpadów, a zajmującym mniej miejsca od kontenerów standardowych – wskazuje UM. W tej chwili na terenie miasta funkcjonuje ich już 300, a do końca roku planowany jest montaż 150 kolejnych. W czerwcu tabor MPGK powiększył się natomiast o cztery nowe pojazdy zasilane gazem ziemnym. We wrześniu dołączą do niego kolejne trzy gazowe pojazdy, a jeszcze w tym roku planowany jest zakup sześciu następnych. Z kolei w lipcu spółka uruchomiła nową stronę internetową z przyjaznymi dla mieszkańców funkcjonalnościami, takimi jak harmonogram odbioru odpadów z generatorem pliku do kalendarza czy formularz do elektronicznego zgłaszania odbioru kontenerów i worków typu big bag – przypomina UM.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Katowice

fot. UM Katowice, rys. MPGK w Katowicach

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama