Zaśmiecanie lasów

Leśnicy: Nie pozwólmy na zaśmiecanie lasów!

Co roku Lasy Państwowe wydają miliony złotych na zbieranie i wywóz śmieci z lasu. W rozwiązaniu problemu, ujawnianiu i karaniu sprawców pomaga stosowanie przez straż leśną fotopułapek i monitoringu wizyjnego. Dla ograniczenia problemu istotne jest również kształtowanie świadomości społecznej. Sprzymierzeńcem leśników są różne instytucje i organizacje, które angażują się we wspólne społeczne akcje sprzątania lasu i przekazywanie informacji dotyczących nielegalnych wysypisk śmieci. Nie pozwólmy na zaśmiecanie lasów! – apelują leśnicy w informacji nadesłanej przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu (RDLP).

Zaśmiecanie lasów wciąż poważnym problemem

Lasy mają ogromne znaczenie dla klimatu i gospodarki, pełnią funkcje ochronne, są też miejscem do wypoczynku, rekreacji, a także siedliskiem dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt – zaznacza RDLP. Leśnicy wskazują też, że ogniwem, które nie pasuje do tego miejsca są śmieci. Nie tylko szpecą naturalny krajobraz, zniechęcają do odwiedzania lasu, ale są śmiertelnym zagrożeniem dla wielu zwierząt i zmieniają ich naturalne zachowania. Prostym przykładem może być pozostawiona w lesie butelka po słodkim napoju. Zwabione owady, często rzadkie i chronione gatunki, czy inne drobne zwierzęta wchodząc do niej raczej już z niej nie wyjdą. Ponadto odpady, rozkładając się często uwalniają chemiczne substancje, które mogą zanieczyścić powietrze, glebę i wodę. Sprzyjają rozwojowi niebezpiecznych bakterii, a w przypadku pożaru lasu są paliwem, które podtrzymuje ogień i ułatwia jego rozprzestrzenianie się.

1 mln zł za sprzątnięcie odpadów z terenu RDLP w Radomiu

Każdego roku leśnicy usuwają z lasów tyle odpadów, że wypełniłyby one tysiąc wagonów kolejowych – 100 tys. m3. Lasy Państwowe przeznaczają na to blisko 20 mln zł rocznie. W 2021 r. koszt sprzątania śmieci przez 23 nadleśnictwa z terenu RDLP w Radomiu wyniósł 1 mln zł. Zebrano 5 tys. m3 odpadów (ok. 50 wagonów). Dane nadleśnictwo, w zależności od specyfiki terenu, przeznacza na ten cel od 50 do 120 tys. zł uprzątając 250-500 m3 śmieci. Koszt obejmuje samo sprzątanie, ale też unieszkodliwienie odpadów, wśród których zdarzają się eternit, opony i styropian, zużyte pampersy, czy pozostałości po remontach. Liczba przypadków zaśmiecania jest tym większa im więcej w pobliżu miejscowości i im większe zaludnienie. Dużo przypadków leśnicy notują tam, gdzie lasy państwowe sąsiadują z lasami prywatnymi, w których odpadów nadal jest bardzo dużo.

Zaśmiecanie lasów zagrożone karą!

Zaśmiecanie lasów

Leśnicy podkreślają, że przepisy prawa odnoszą się wszystkich lasów bez względu na formę własności. W myśl art. 30 ust. 1 ustawy o lasach: „W lasach zabrania się: 1) zanieczyszczania gleby i wód; 2) zaśmiecania”. Wskazują też, że art. 162. §1. Kodeksu wykroczeń stanowi: „Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany” Z kolei w §2 zapisano: „Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca podlega karze aresztu albo grzywny”. W praktyce mandat za zaśmiecanie lasu wynosi od 20 do 500 zł lub określana jest grzywna przez sąd. Wyrzucaniu śmieci towarzyszy często niechlujstwo – leśnicy w śmieciach często znajdują „namiary na sprawcę” – rachunki, faktury, dane adresowe, a nawet zdjęcia rentgenowskie – zaznacza RDLP. Dzięki temu udaje się często odnaleźć sprawcę i udowodnić winę. Tak było podczas ostatniego zdarzenia w Nadleśnictwie Radom, gdzie w odpadach poremontowych wywiezionych do lasu państwowego, przy miejscowości Klwaty w gminie Jedlińsk, leśnicy na opakowaniu po przesyłce kurierskiej, znaleźli adres osoby, która wyrzuciła odpady.

Straż leśna podczas działań operacyjnych korzysta także z pomocy policji oraz prowadzi działania z użyciem kilkuset fotopułapek i kamer monitoringu wizyjnego, a RDLP podkreśla, że posterunki nadleśnictw stale są doposażane w tym zakresie.

Zaśmiecanie lasów to szkodnictwo leśne

Zaśmiecanie lasu jest szkodnictwem leśnym z rodzaju bezprawnego korzystania z lasu, do którego należą również m.in. niedozwolone wjazdy do lasu, obłamywanie gałęzi (stroiszu), pozyskiwanie mchu, puszczanie psa luzem oraz stwarzanie zagrożenia pożarowego. Niestety ilość przypadków zaśmiecania ciągle utrzymuje się na mniej więcej tym samym poziomie, i jest to rodzaj szkodnictwa, którego procentowo jest najwięcej, bo aż 85% – wskazuje RDLP.

Problem zaśmiecania w lasach jest powszechny. Leśnicy jednak nie pozostają sami z tym problemem – wysiłki na rzecz utrzymania lasów w czystości wspomagają lokalna społeczność, instytucje, organizacje i stowarzyszenia. Realizują to w aktywny i bezpośredni sposób, bo widzą i czują taką potrzebę oraz sami korzystają z uroków lasu, a z całą pewnością lepiej wypoczywa się w „lesie czystym”. Nie jest rzadkością nadsyłanie korespondencji ze zgłoszeniami zaśmieconych terenów do nadleśnictw, samorządów czy na policję. Leśnicy wspierają także społeczne akcje sprzątania śmieci od strony logistycznej, na przykład zapewniają rękawice, worki i odbiór odpadów. W ciągu roku organizowanych jest kilka – kilkanaście takich akcji przy udziale nadleśnictw radomskiej RDLP.

Akcje społeczne – leśnicy zachęcają

Leśnicy zachęcają również do akcji społecznych typu #zabierz5zlasu – będąc w lesie zabierz 5 (minimum, może być ich oczywiście więcej!) śmieci znalezionych w lesie do domu i wyrzuć je do śmieci domowych, pamiętając o sortowaniu. Pochwal się tym w mediach społecznościowych i zachęć znajomych do podjęcia wyzwania.

Leśnicy apelują by korzystać z lasów w myśl etyki outdoorowej „leave no trace” (nie zostawiaj śladów, minimalizuj wpływ na środowisko) i by wszystko co przynosimy na leśną wyprawę zabrać ze sobą z powrotem, starając się używać jak najwięcej wielorazowych opakowań.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. 2 x Tomasz Syta

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu