Na rzecz recyklingu okien

Łączą siły na rzecz recyklingu okien pochodzących z demontażu

Związek Polskie Okna i Drzwi (POiD) poinformował, ze nawiązuje współpracę z EPPA, czyli europejskim stowarzyszeniem branżowym producentów systemów profili okiennych z twardego PCV i związanych z nimi produktów budowlanych. Głównym celem tej współpracy są działania na rzecz recyklingu okien.

Fala renowacji wymusza wspólne działania na rzecz recyklingu okien

Jak zaznacza POiD, tzw. fala renowacji, to kluczowa inicjatywa dla branży stolarki okiennej. Stanowi ona element strategii określanej mianem Europejski Zielony Ład, której nadrzędnym celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Wymiana stolarki okiennej jest istotnym elementem renowacji energetycznej budynków. Dzięki wymianie okien można zaoszczędzić ponad 15% całkowitego zapotrzebowania na ogrzewanie istniejących europejskich zasobów budowlanych – podkreśla Związek i dodaje, że w ciągu najbliższych lat liczba starych okien, przeznaczonych do wymiany wzrośnie, a fala renowacji ma zachęcać do ich demontażu.

Wspólnie na rzecz recyklingu okien by zachować obieg zamknięty

Nierozerwalnie wiąże się to z powstaniem odpadów budowlanych. Aby zachować obieg zamknięty i aby nie dopuścić ani do utraty surowca, ani do deponowania okien na składowiskach, zrodziła się inicjatywa opracowania strategii recyklingowej, tak, by wymieniane okna zostały poddane recyklingowi i ponownie wykorzystane w produkcji nowych okien. Działania takie podjęło Europejskie Stowarzyszenie Dostawców Systemów Okiennych z PCV EPPA, z siedzibą w Brukseli i wdrożyło je w swoich oddziałach europejskich, w tym w EPPA Polska. Do inicjatywy dołączył również Związek POiD, zrzeszający producentów, dostawców i dystrybutorów stolarki otworowej.

Obie organizacje podpisały list intencyjny, w którym deklarują m.in. transfer interdyscyplinarnej wiedzy w zakresie recyklingu PCV pochodzenia okiennego, wspólny wkład w ochronę środowiska poprzez szerzenie wiedzy na temat recyklingu, promowanie recyklingu stolarki, jako elementu gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) oraz wsparcie merytoryczne programów społecznych, realizowanych w ramach działalności organizacji.

Recykling okien z demontażu

W tym roku Polska dołącza do grona Państw prowadzących ekonomię zrównoważonego rozwoju w zakresie gospodarowania odpadami PCV pochodzenia okiennego i drzwiowego – podkreśla POiD i dodaje, że obecnie w całej Europie zainstalowanych jest ok. 650 mln okien z PCV, a każdego dnia w Unii Europejskiej (UE) przy wymianie okien powstaje ponad 2000 ton odpadu PCV. Organizacja wskazuje, że PCV jest trwałym tworzywem, które dzięki swojemu składowi chemicznemu oraz właściwościom pozwalającym na ponowny recykling może być użyte co najmniej siedem razy w celu produkcji kolejnych okien. Dlatego tak istotne jest tworzenie zaplecza do odzyskiwania tego surowca – przekonuje Związek. Projekt zainicjowany przez EPPA, ma za zadanie wsparcie branży okiennej na płaszczyźnie odbioru i recyklingu starej stolarki otworowej pochodzącej z demontażu. Planowane są działania w celu aktywowania punktów zbiórki okien, żaluzji i drzwi w całej Polsce, aby w następnej kolejności wykorzystać je do wytworzenia regranulatów PCV i do ponownego wykorzystania. Ważnym elementem tego projektu będą wspólne działania organizacji w celu uzyskania dofinansowania do kosztów recyklingu okien, w ramach programu „Czyste Powietrze” – zaznacza POiD.

Na podstawie biuro.mediacontact.pl

fot. Związek Polskie Okna i Drzwi

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny